Kochi food

Kochi food смотреть последние обновления за сегодня на .

എറണാകുളത്തു ഇഷ്ടപെട്ട 10 രുചിയിടങ്ങൾ | Top 10 Restaurants in Kochi | Selected 10 Food Spots in Kochi

946691
14622
1536
00:20:08
05.06.2021

No, they are not "the top 10 restaurants in Eranakulam", they are "my 10 favorite restaurants in Eranakulam". The selection is 100% personal and you may or may not agree with my selection, but that's your opinion and I respect your opinion. ഇത് എറണാകുളത്ത് ഉള്ള ഏറ്റവും നല്ല 10 ഭോജനാലയങ്ങൾ ആവണമെന്നില്ല, പക്ഷെ, ഇവയാണ് എന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എറണാകുളത്തെ 10 രുചിയിടങ്ങൾ (ഞാൻ പോയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമേ എനിക്ക് പറയുവാൻ പറ്റൂ ട്ടോ). ഇതിൽ നിങ്ങള്ക്ക് അഭിപ്രായ വെത്യാസം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം - ഞാൻ അതിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. There were many asking me about the top 10 restaurants in Kochi or the best restaurants in Eranakulam through comments. It's impossible for me to answer that clearly, but I can obviously create a list of 10 restaurants in Eranakulam which are my favorites. Some of these restaurants from my personal favorites include street food counters, biriyani centers, and midnight food suppliers. The list is as below: 10. Grand Hotel Aluva (🤍 I really enjoyed their Parotta Puff. You must have it hot, it's yummy! 09. Binnamma's Food Gallery (🤍 If you are a pork lover, you will enjoy this place. They have several varieties of pork dishes. 08. Machili Restaurant, Eranakulam (🤍 They serve Kerala Style meals and non-vegetarian delicacies. Their beef roast and fish fries are worth trying. 07. Sundaram's Dosa, Broadway (🤍 Varieties of dosa. Expect a small kiosk, but with some interesting dosa varieties. 06. a. Al Reem (🤍 I believe they serve one of the best Mandhi (Kuzhi Mandi) in Eranakulam. b. Jeff Biriyani (🤍 They surely have biriyani there, but what I liked most about this restaurant is their Afghani Chicken. 05. Nakshatra Catering & Event, Vyttila (🤍 If you love to have your lunch with Kerala Avial, Sambar, Katti Kaalan, and other side dishes at a reasonable price + some extra nonvegetarian (seafood, chicken, and beef) delicacies, this restaurant is a good choice. 04. Sethi Da Dhaba (🤍 Well, you will surely get some of those authentic Punjabi delicacies at Sethi Da Dhaba. 03. Periyar Restaurant (🤍 Expect seafood varieties and lots of them. I suggest visiting the place at least by 1:00 pm to enjoy their best delicacies. 02. Calicut Notebook (🤍 I ranked this restaurant as second in my personal favorites list of Ernakulam Restaurants just because of their Naruneyyin Mutton Biriyani. I had it somewhere around a year back and it was simply superb. 01. Vadakkeyattam + Shibuvinte Puttukada, Kumbalam (🤍 These shops are not so easy to access from the city. They do not have great interiors. They may even lack perfection in many areas. With all these drawbacks, I ranked them first on my list for their simplicity, taste, exterior ambiance (both of them are located by Kochi backwaters), and "midnight service". Basically, these restaurants are aimed at serving the fishermen who work all night long. We are enjoying what's like their daily routine. Music Credits: 1. MOSAIC by Lahar 🤍 Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0 🤍 Music promoted by Audio Library 🤍 2. bensound-adventure 🤍 3. Bed_and_Breakfast 4. Scarlet_Fire_Sting Timecodes 0:00 - Intro 0:36 - (10) Grand Hotel Aluva 2:10 - (09) Binnamma's Food Gallery 5:02 - (08) Machili Restaurant 6:22 - (07) Sundaram's Dosa 8:50 - (06) Al Reem + Jeff 10:44 - (05) Nakshatra 12:43 - (04) Sethi Da Dhaba 14:15 - (03) Periyar Restaurant 15:53 - (02) Calicut Notebook 17:19 - (01) Kumbalam Puttu Kadakal

Kochi, Fort kochi Episode 1 Kerala Tourism | Things to do in Kochi

2681229
29868
2467
00:30:22
06.01.2019

We started our Kerala tour from kochi and did 18 day tour of places to visit and had lot of traditional food. This was a very long day, we started from our hotel at 7 am and reached back at 9.30 pm.. I could never imagine that with in one day we would be able to explore so much of Kochi. For your reference, if you plan to go to Allepey or Thekkady or Munnar then your journey starting point is Kochi only… Following are the details of food joints and places visited by us in a day at Kochi, Kerala. Every information mentioned below is self explanatory. Hope you will enjoy watching this episode. Sree Muruga Cafe: We started our journey with famous breakfast of Kerala. Kadala Curry with Puttu Rs. 46 Address: Mini Bypass Tripunithura Rd, Poonithura, Thrippunithura, Kochi, Kerala Location: 🤍 St. Francis Church: This church is famous because Vasco da Gama was burried here. Address: Head Post Office, Saint Francis Church Road Opp, Fort Kochi, Kochi, Kerala 682001 Location: 🤍 Kerala Cafe: This is one of the eateries, where we asked them to cook Jumbo prawns for us. Cooking Charges Rs. 200 Jumbo Prawns Rs. 250 Address: opp delta study school, fort, kochi Location: 🤍 Crafters Exports - Spices Division: There are many spice shops in this area, we visited one random shop to check spices prices at this place. Kerala is known for high quality Indian spices. Cardamom 7mm Rs. 1730 kg Cardamom 8mm Rs. 2100 kg Mui Pepper Rs. 540 kg Tueb Pepper Rs. 560 kg Tuseb Pepper Rs.580 kg Clove Rs. 1150 kg Nutmeg Rs. 450 kg Mau Flower Rs. 2200 kg Cinnamon Special Rs. 1720 kg Cassia Roll Rs. 540 kg Cassia Rs. 330 kg Star Anise Rs. 440 kg Jeera Rs. 320 kg Sajeera Rs. 420 kg Address: VI/97 ,Mattancherry Cochin,682002, Jew Town Rd, Ernakulam, Kochi, Kerala 682002 Location: 🤍 Sarovaram: This is a famous restaurant of Kochi, they serve sadhya in afternoon meal. Timings 12 noon to 3.30 pm. Sadhya Thali Rs. 200 Address: bgr hotels private lmt, nh66, kochi Bypass Location: 🤍 Lulu Mall: Biggest mall of south india. This mall is so big that its so hard to see the full mall in one day. Address: 34, 1000, N.H 47, Nethaji Nagar, Edappally, Kochi, Kerala 682024 Location: 🤍 Kayees Hotel: Very famous biryani shop, they have a shop at Mattancherry as well. We went there but by that time Biryani got over in afternoon. So we visited their Kochi joint, address details below. Mutton Biryani Rs. 190 Address: durbar hall road, ernakulam, kochi Location: 🤍 After a very long and super enjoyable journey at Kochi, we planned to continue day 2 of our journey from Kochi to Munnar. Soon You will see a separate episode of the same. For your information we did the Kerala tour as follows. Kochi Munnar Thekkady Trivandrum Poovar Kanyakumari Kovalam Alleppey Wayanad Kannur Calicut - now called Kozhikode Kochi - we ended our 18 day tour at Kochi. All this travel we did with 🤍 We had great time with them, driver was flexible, he had good knowledge on route and food joints too. Total cost we paid for daily running of 100 km was Rs 2000., timings 7 am to 8 pm… Rs 150 extra per hour after the drive timings, they gave us 10 km for every hour extra they charged us. Extra km charge Rs 13. We ended up paying about 45k for the journey. We got Swift Dzire. For any thing more in this regard, you may connect directly with them.

13 Quail Eggs Dosa!! Indian Street Food + Goli Soda in Kochi, India!

1888126
35133
2636
00:27:20
29.01.2020

🎥Hot Lava Fish Fry: 🤍 📺Ebbin’s Channel: 🤍 👕T-shirts and caps: 🤍 KOCHI, KERALA, INDIA - Kochi is the biggest city in Kerala. It’s a vibrant and busy city, but still relaxing in comparison to many of the larger cities in India. We only had a short time in Kochi on our final day before flying out of Kerala, so we made the most of it. This Indian street food tour of Kochi includes a number of impressive drinks, hand-made soda making and mixing, and a 13 quail eggs dosa! #Kochi #Kerala #India Kerala Snacks - To begin this food tour, we first stopped for some afternoon snacks and tea, including vada, fried eggs, and some samosas. 152 INR ($2.15) - Total price for 5 people Soda - Also known as marble soda, or Goli Soda of Kochi, the juice or water is filled into marble top bottles, spun with gas, and instantly emerges a carbonated soda beverage. That’s incredible, but the magic for me is when they mix in lime juice, salt, sugar syrup, and pop the marble bottles to open, and mix a fresh soda beverage for you. Amazing place to see and drink sodas in Kochi, Kerala, India. 20 INR ($0.28) - About price per soda Sundarams Dosa - Kochi, India - For dinner, we headed to Sundarams Dosa, a place to eat amazing variety styles of dosa in Kochi. I immediately went for the 13 quails egg dosa. They were so cool, and added extra chili powder and chutney. One of the best dosas I’ve ever had in my life as well, so incredibly good! Drink Magicians - Easily some of the best bartenders in the world, Kochi is famous for their drink shows. They mix chilies and juice, and shake them so hard, they almost carbonate on their own. One of their signature moves is squirting milk as it splashes into your cup. 50 INR ($0.71) - About price per drink Finally, we ended this Indian street food tour of Kochi with hot chips - freshly fried Kerala banana chips. Thank you again to Ebbin Jose (🤍 for arranging this once in a life-time Kerala trip. It was an amazing trip in God’s Own Country! Watch the entire Kerala, Indian food video series here: 🤍 🎵MUSIC: 🤍 —————————————————— 🍌Banana Chips are available now worldwide!! 🤍 👕Get t-shirts and caps: 🤍 📷Camera gear I use: 🤍 —————————————————— 📱FOLLOW: Instagram: 🤍 Facebook: 🤍

WHERE TO EAT IN KOCHI | Oru Day Kochi Poyal Enthokke Kazhikkam #shorts

2556401
193429
412
00:01:00
16.04.2022

Where To Eat In Kochi Part 1 1, Khader's Hotel Since 1973, Kalamassery 2 New Jaya Restaurant, Palarivattom 3, Matha Hotel, Samskara Junction 4, French Toast, Panampally 5, Kili Poyi, Panampally 6, Neymeen Kada, Kadavanthra 7, Chechimarude Kada, Palarivattom 8, Haneef Ikka Irachi Choru, Fortkochi 9, Jeff Biriyani, Thoppumpady 10, Al Reem Mandi, Thammanam 11, Mehrab Mandi, Edapally 12, Tellichery Kitchen, Kadavanthra 14, Altaza, Kaloor 15, Haji Ebrahim, Kaloor Kadavanthra Rd 16, Cafe Dubai Kaloor Kadavanthra Rd 17, Poems Cafe, Kakkanad 18, Rochas Cafe, Kakkanad 19, Pandhal Cafe, David Hall 20, Westleys Cafe, Palarivattom Edappaly Rd 21, Kaasa Kitchen, Fort Kochi 22, Fusion Soda, Padamughal 23, Hazza Restaurant, Kalamassery 24, The Voyeger, Kakkanad NB: ഇതിൽ വളരെ കുറച്ചു രുചിയിടങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഒതുങ്ങുന്നത് അല്ല കൊച്ചി ഇനിയും ഒരുപാട് നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട് അതെന്റെ അടുത്ത വിഡിയോകളിൽ വരുന്നതായിരിക്കും For more Videos Follow My Page 🤍crumbsonmybeard_ #shorts #trending #youtube #google #food #blogger #kochi #ernakulam #viral

Kochi food explore ചെയ്യാൻ പോയതാ 🤤 5 Food Spot in One Video ❤️ Part - 2 Kochi

49238
3459
38
00:10:04
18.02.2023

. LIKE, SHARE, COMMENT AND SUBSCRIBE FOR MORE. DO CLICK THIS LINK FOR MORE VIDEOS : 🤍 Follow & Support me in instagram: 🤍 Follow & suppot me in face book : 🤍 For promotions and collaboration : Contact me through whatsapp 85907 43191 or madlyyummy🤍gmail.com #madlyyummy

GAZAB KA TASTY KHANA | AUTHENTIC FOOD OF KERALA | FORT KOCHI FOOD | KERALA FOOD TOUR | AMRIT SHARAN

20554
297
47
00:12:33
23.03.2022

GAZAB KA TASTY KHANA | AUTHENTIC FOOD OF KERALA | FORT KOCHI FOOD | KERALA FOOD TOUR | AMRIT SHARAN You can Support My Channel UPI ID: amritsharan.as🤍okicici In this video, I have tried different authentic kerala foods and have shared my own reviews on it. WATCH NEXT: GOA SERIES: 🤍 HIMACHAL SERIES: 🤍 MEGHALAYA SERIES: 🤍 UTTARAKHAND SERIES: 🤍 BIHAR SERIES: 🤍 LIFESTYLE VLOGS: 🤍 Follow me on : Instagram: 🤍 Facebook: 🤍 Email: sharanamrit.as🤍gmail.com Music I use - 🤍

Karthiyayini @Kochi 🥵💯 | Kundannor, Kochi 📍| Cochin Food Alert

306199
10754
39
00:01:01
08.05.2022

Karthiyayini Restaurant is a newly opened seafood restaurant at kundanoor which instantly won peoples hearts especially because of their quality and service.We absolutely enjoyed their kalanji fry, tiger prawns and chamballi curry.The mild but outstanding masalas of the dishes and meals are definitely worth it.The seafood dishes are priced according to the current market rates. Meals : Rs90 Tiger Prawns (5nos) : Rs353 Kalanji Tawa Fry : Rs400 Chemballi Curry : Rs400 #karyhiyayini #karthiyayinirestaurant #seafood #seafoodrestaurant #seafoodinkochi #fishfry #fishcurry #tigerprawns #prawns #prawnsfry #cochinfoodalert #cfa

Most Affordable International Food In Kochi

98348
2160
101
00:24:59
27.11.2022

Nihal pillai 🤍 Priya mohan  🤍 For queries contact Oruhappyfamily🤍gmail.com #lulumall#oruhappyfamily#kochi

കൊച്ചിയിലെ ചെന്നൈ തട്ടുകട | Chennai Thattukada in Eranakulam or Madurai Thattu Dosai in Kochi

204940
3125
472
00:12:00
17.02.2023

പടയപ്പാ ദോശയും കുളംകുത്തിക്കലക്കി മുട്ടയും സ്പെഷ്യൽ കാടമുട്ട ദോശയും ഒക്കെ കൊച്ചിയിലെ ചെന്നൈ തട്ടുകടയിൽ സ്പെഷ്യൽ ആണ് ട്ടോ. അതിലും സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഇവിടെ പാചകം ചെയ്യുന്ന ശങ്കർ ഭായിയുടെ വിളയാട്ടം. Try padayappa dosai, special egg dosa, or kada muttai dosa. What ever you try in Chennai Thattukada, the show is unique by the artist - Shankar bhai. Subscribe Food N Travel: 🤍 Visit our blog: FoodNTravel.in Vlog Number: VD 804 Shoot date: January 2023 🥣 Today's Food Spot: Chennai Thattukada or Madurai Thattu Dosai, Eranakulam 🥣 Location Map: 🤍 Address: Thammanam - Pullepady Rd, DD Village, Thammanam, Ernakulam, Kerala 682017 Contact Numbers: NA ⚡FNT Ratings for this restaurant⚡ Food: 😊😊😊😊 (4.3/5) Service: 😊😊😊😑 (3.9/5) Ambiance: 😊😊😊😑 (3.5/5) Accessibility: 😊😊😊😊😑(4.1/5) Google rating for this restaurant at the time of shoot: 😊😊😊😊😑(4.3 from 90 reviews) Parking facility: No! But, you will find it near around. Price of food that we tried in this restaurant: Price for the items that we tried here: We spent Rs. 728.00 for 4 adults and 2 kids here. #chennaithattukada #maduraithattudosai #thattudosa #padayappadosa #kalakki #thattukada #streetfood #keralastreetfood #kochistreetfood #kochi #malayalam #foodntravel #foodandtravel #kerala My Vlogging Kit Primary camera: Canon M50 (🤍 Secondary camera: Nikon Z50 (🤍 B-rolls shot on: Fujifilm XT3 (🤍 Mic 1: Rode Wireless Go(🤍 Mic 2: Deity V-Mic D3 Light: Aputure Amaran AL-MX Bi-Color LED Mini Pocket Size Light (🤍

കൊച്ചി കാർത്യാനിയിലെ നാടൻ രുചികൾ | Karthiyayini Kochi for Seafood Lovers

317065
4885
686
00:17:23
12.05.2022

The best seafood restaurant in Kochi! Well, I shouldn't say that, but I can say that my most preferred seafood restaurant in Kochi is Karthiyayini Restaurant. And, I love their kanthari koonthal (squid kanthari). കൊച്ചിയിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സമുദ്ര വിഭവങ്ങൾ വിളമ്പുന്ന കട ഏതു എന്ന് ഇന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇടമാണ് കാർത്യായനി റെസ്റ്റോറന്റ്. സീഫുഡ് ആണ് ഈ റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ പ്രത്യേകത. അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് ഇവരുടെ കാന്താരി കൂന്തൽ ആണ്. For contacting Martin: +91 8310297742 (for educational consulting) [Martin's Whatsapp Link: 🤍 Subscribe Food N Travel: 🤍 Visit our blog: FoodNTravel.in 🥣 Today's Food Spot: Karthiyayini Kochi, Kundannoor - Willingdon Island Rd, Eranakulam 🥣 Location Map: 🤍 ⚡FNT Ratings for this restaurant⚡ Food: 😊😊😊😊😑(4.4/5) Service: 😊😊😊😊(4.0/5) Ambiance: 😊😊😊😊😑(4.1/5) Accessibility: 😊😊😊😊😑(4.2/5) Parking facility: Yes (limited) Price of food that we tried in this restaurant: 1. Meals: Rs. 90.00 2. Tiger Prawns Masala: Rs. 350.00 3. Squid kanthari: Rs. 230.00 4. Kalanji curry: Rs. 350.00 (seasonal) 5. Kalanji Masala Fry: Rs. 350.00 (seasonal) 6. Thirutha curry: Rs. 1200.00 (seasonal - depending on size) 7. Meen mutta Fry: Rs. 300.00 8. Basen laddoo: Rs. 30.00 Contact Number (Karthyayani Restaurant): +91 7736023222 Well, if you are in in Kochi and if you are looking for a seafood restaurant in Kochi, do not hesitate, you can surely visit Karthiyayini Kochi for some wonderful experience. They have several varieties of seafood delicacies and that is their concentration. Though Tiger prawns masala and Thirutha curry were supreme, I should say that Squid kanthari is a must try there. My Vlogging Kit Primary camera: Canon M50 (🤍 Secondary camera: Nikon Z50 (🤍 B-rolls shot on: Fujifilm XT3 (🤍 Mic 1: Rode Wireless Go(🤍 Mic 2: Deity V-Mic D3 Light: Aputure Amaran AL-MX Bi-Color LED Mini Pocket Size Light (🤍

Kochi food explore ചെയ്യാൻ പോയതാ 🤤 3 Food Spot in One Video ❤️ Part - 4 Kochi

33582
2512
23
00:08:53
25.02.2023

. LIKE, SHARE, COMMENT AND SUBSCRIBE FOR MORE. DO CLICK THIS LINK FOR MORE VIDEOS : 🤍 Follow & Support me in instagram: 🤍 Follow & suppot me in face book : 🤍 For promotions and collaboration : Contact me through whatsapp 85907 43191 or madlyyummy🤍gmail.com #madlyyummy

10 Best Seafood Restaurants in Kochi | Kochi #shorts

93011
5457
15
00:01:00
29.01.2023

10 Best Seafood Restaurants In Kochi 1,Vellakanthari -Mulavukad Near Toll plaza 2, Karthiyayini-Maradu 3,Chechimarude Kada-Palarivattom 4,Periyar Restaurant-Cheranallur 5,Alsaj Kitchen-Aluva 6,Nettoor Toddy shop -Nettoor 7,Tellichery Kitchen-Kadavanthara 8,Alakapuri Restaurant-Kakkanad 9,Neymeen Hotel-Kadavanthra 10, Chef Pillai Restaurant-Le meridien Kochi ഇത് മാത്രമല്ല ഇനിയും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് അടുത്ത വിഡിയോയിൽ For More Videos Follow 🤍crumbsonmybeard_ #shorts #trending #kochi #ernakulam #viral #2023 #food

Kochi: 24 Hours Itinerary | Places To Visit & Things To Do | I Love My India Ep 63 | Curly Tales

187049
2800
374
00:12:02
05.12.2022

I visited Kochi, the queen of the Arabian sea and the gateway to Kerala for 24 hours and here’s what I returned with: A perfectly planned 24 hours itinerary for you! Wouldn’t you like to time travel back to the first Indian state Vasco Da Gama set foot into? I just took an experiential history lesson and explored the rich heritage of Kochi in Kerala, a perfect place for a family vacation. Agoda sorted our entire trip, right from flights to our stay. We parked ourselves at this beautiful property perched close to the Cochin Harbor, The Brunton Boatyard Hotel. By now you know that Agoda’s deals are the talk of the town. #TryAgoda now to book your comfortable stay and flight: 🤍 Every trip I take, I make sure to live the local’s life and this time I truly did. Right from tasting Appams with Kadala curry and the famous banana fritters to even visiting Vasco Da Gama square to touring the dock where Chinese Fishing happens. If you are looking to deep dive into the culture of Kerala, there’s no better way to do it. 🤍Agoda is your one stop spot to book your flights and stay when you’re planning a getaway to God’s Own Country. It’s time you get a steal deal and plan that pending family trip on that year end holiday. So thank us later and live a little! 00:00 - Introduction 00:46 - World's First Solar Powered Kochi International Airport 02:11 - Indulge In Authentic Breakfast At Sree Muruga Cafe 03:51 - Check-In To Brunton Boatyard 04:39 - Take A Tour Of The Historic Fort Kochi 05:19 - Try Your Luck On Fishing Near Chinese Fishing Nets At Vasco Da Gama Square 07:38 - Visit One Of The Oldest European St Francis Church 08:20 - Indulge In Handicrafts & Antiques Shopping At Jew Town 09:17 - Visit Beautiful Pardesi Synagogues 10:33 - Sit by the shore and enjoy authentic seafood at Hotel Seagull Watch All I Love My India Episodes Here: 🤍 #curlytales #kochi #kerala #ilovemyindia #kamiyajani #incredibleindia #southindian #southindianfood #foodandtravel #foodie Subscribe to Curly Tales on YT ► 🤍 Other Social Accounts: Follow us on Facebook ►🤍 Follow us on Instagram ► 🤍 For more such stories ► 🤍

Street Food In Kochi | Part 2 | Delicious Kerala #shorts #shortvideo

1729865
157108
145
00:00:59
17.09.2021

📱FOLLOW ME ON : • Instagram : 🤍 • Facebook : 🤍 • Twitter : 🤍 For Promotions & Collaboration : deliciouskeraladk🤍gmail.com Do watch and share your feedback #foodlover #streetfood #kochi

Exploring Kochi Kerala || Local Food, hotel & more

271417
22008
753
00:14:40
10.03.2022

Keep in touch Instagram : 🤍 Twitter : 🤍 Facebook : 🤍 #kerala #tourism #streetfood

ബിലാലിന്റെ വീട് + ചുട്ട മീൻ | Things to do in Fort Kochi - Vasco da Gama Square Chinese Fishing Nets

151930
1940
341
00:17:16
15.02.2023

Things to do in Fort Kochi (Part 1) - around Vasco da Gama Square. വാസ്കോ ഡാ ഗാമ സ്‌കോയാറിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങി ചീന വലയുടെ അടുത്തുള്ള മീൻ വില്പനക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും മീൻ വാങ്ങി അടുത്തുള്ള ഭക്ഷണശാലയിൽ പാചകം ചെയ്തു ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷമാണ്. കൂടെ നമ്മടെ Big B ബിലാലിന്റെ വീടും, സൈന്റ്റ് ഫ്രാൻസിസ് ചർച്ചും, ഫോർട്ട് കൊച്ചി ബീച്ചും, വിവിധ തരാം കച്ചവടക്കാരെയും ഒക്കെ കാണാമല്ലോ. Buy some fresh fish from the market or from the Chinese fishing nets in Fort Kochi Vasco da Gama Square, and get them grilled, fried, or curried at a local roadside restaurant. Yep, you can enjoy your choice of fresh catch with your choice of flavors at Fort Kochi. Buy fresh fish, getting it cooked, and eating them hot is among my top things to do in Fort Kochi. Subscribe Food N Travel: 🤍 Visit our blog: FoodNTravel.in Vlog Number: VD 803 Shoot date: January 2023 If you are looking for the most interesting things to do in Fort Kochi, here we have a few things around Vasco da Gama square in Fort Kochi. We started our vlog from one of the stylish homestays in Fort Kochi - Vasco House. Vasco House or Bilal's House or Big B Shooting Location is considered one of the major selfie points around Vasco da Gama square. Vasco House is located right behind the famous St. Francis Church. St. Francis church is one of the oldest European churches in India. The Portuguese explorer Vasco da Gama died in Kochi in 1524 and his body was originally buried in St. Francis CSI church. We walked around the church for a while and then strolled through one of the beaches in Fort Kochi with many street vendors on and around the pavement. At one end of the beach you will see Chinese fishing nets. A close look at these traditional fishing nets to learn the history of Chinese fishing nets is among my list of unavoidable things to do in Fort Kochi. You can buy a fish from these Chinese fishing nets or buy your choice of catch from the nearby fish market. We bought a white snapper fish and half a kilogram of tiger prawns from a fish vendor there. There are many restaurants near around Vasco da Gama square in Fort Kochi to get your fresh catch cooked the way you prefer. We walked in to one of the famous roadside restocafe there - Eat Kochi. We had our white snapper tawa fried and tiger prawns cooked with garlic and butter (butter garlic prawns). 🥣 Today's Food Spot: Eat Kochi, Fort Kochi 🥣 Location Map: 🤍 Address: Tower Rd, Fort Nagar, Fort Kochi, Kochi, Kerala 682001 Contact Numbers: 9895144232 ⚡FNT Ratings for this restaurant⚡ Food: 😊😊😊😊😑 (4.1/5) Service: 😊😊😊😊😑 (4.1/5) Ambiance: 😊😊😊😊😑 (4.1/5) Accessibility: 😊😊😊😊(4.0/5) Parking facility: No Tawa fry: Rs. 250.00 (per portion) #fortkochi #thingstodoinfortkochi #thingstodo #vascodagamasquare #bilalhouse #bigb #chinesefishingnets #eat #kochi #malayalam #foodntravel #foodandtravel #kerala My Vlogging Kit Primary camera: Canon M50 (🤍 Secondary camera: Nikon Z50 (🤍 B-rolls shot on: Fujifilm XT3 (🤍 Mic 1: Rode Wireless Go(🤍 Mic 2: Deity V-Mic D3 Light: Aputure Amaran AL-MX Bi-Color LED Mini Pocket Size Light (🤍

Seafood Spot in kochi | കാർത്തിയായിനി കൊച്ചിയിലെ കിടിലൻ 🐟🐟🐟 വിഭവങ്ങൾ |Food Spot by Jamalis Insights

5375
76
4
00:07:47
06.08.2022

കാർത്തിയായിനി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് മീൻ 🐟🐟🐟 തിന്ന് മത്ത് പിടിച്ചു 😇😇😇 #kochi #seafood #lunch #meals #keralameals #keralafood 🤍seafoodhunter40 🤍chefshanfoodietraveller 🤍VillageFoodChannelOfficial 🤍thefoodranger 🤍DeliciousKerala #kerala 🤍EatKochiEat 🤍Kochifaraj 🤍MalluTraveler🤍mallufoodstories 🤍VillageCookingKeralaYT

Exploring Kochi Food - Kerala Sadya, Banana Chips, Fort Kochi places to visit

191181
3188
383
00:15:43
23.09.2019

Kochi, Cochin, Ernakulam - this video is exploring this beautiful city of Kerala. Kochi is one of the major cities in Kerala, India and is a must while planning your Kerala travel. In this video I explore the food in Cochin - typical Kerala cuisine including Kerala sadya, this wasn’t an Onam Sadya but kind of representative, a 75 year old restaurant called Sri Krishna Cafe and other tourist places in Kochi. LIKE | SHARE | SUBSCRIBE All of the places shown in Cochin - restaurants and tourist places shown in the video are listed below: Sri Krishna Cafe 🤍 Palace Rd, South Cherlai, Mattancherry, Kochi, Kerala 682002 Kashi Art Cafe Burger St, near Police Station, Fort Nagar, Fort Kochi, Kochi, Kerala 682001 🤍 Chinese Fishing Nets Fort Kochi, Kerala 🤍 St. Francis Church Head Post Office, Saint Francis Church Road Opp, Fort Kochi, Kochi, Kerala 682001 🤍 BTH Sarovaram Bus Stop, NH 47 Cochin Bypass Near Kannadi Kadu, Maradu, Kochi, Kerala 682304 🤍 Adi Shankara Janmabhoomi Ashram Muthalakadavu Rd, Thalayattumpilli, Kalady, Kerala 683574 🤍 Trident Hotel Cochin Bristow Rd, Willingdon Island, Kochi, Kerala 682003 🤍 Kochi in Kerala is beautiful. I had a great experience trying out local food and visiting all the tourist spots. Lots more things to do in Kochi, but I just had a day so had to cut it short. If you are looking for a Kerala itinerary, or places to visit or just exploring Kerala tourism then watch all my videos in the given link. These include Allepper - kerala backwaters, Munnar - a beautiful hill station in Kerala and Thekkady - famous for its Periyar Tiger Reserve. 🤍 If you like this video then do Subscribe to my channel. And you can also follow me on my social media. All links given below. Blog - 🤍 Instagram - 🤍 Facebook - 🤍 Twitter - 🤍 Do follow me for the best of Mumbai food and more food vlogs from my travels. My Filming Equipment: Canon M50 🤍 Canon 700 D camera 🤍 Iphone X 🤍 DJI Osmo Gimbal 🤍 Lapel Mic 🤍 Tripod 🤍 Go Pro Hero 7 🤍 #kerala #kochi #sadya

Must try food in Fort Kochi|നുമ്മടെ മുത്താണ് കൊച്ചി part 2 |Eat കൊച്ചി Eat | കൊച്ചിയിലെ രുചിയിടങ്ങൾ

17980
288
28
00:11:00
21.07.2022

Exploring must try food items in Kochi:- 1)Achukkante kada- Must try :Pathiri/sawala vada+curry+ fish fry 2)Balanchettante kada/Hotel city start Must try : Square porotta+ Mutton chaps 3)Kayees Biriyani 4)Rinoos cool bar :Must try- Butter Shake 5)Puthu's Tea shop:Must try - Masala dosa / Rasa vada/Masala bonda 6)Appoo's cool bar : must try - Custard pudding 7)Kashi Art Cafe 8)Shantilal S Mithaiwala : Must try - badam milk if you have any doubts or suggestions regarding the video, please feel free contact on our insta page... link below:- insta id : 🤍 Music : Song - Food Background Music for videos No copyright Music by 3Sun 🤍 🤍 Music promoted by 🤍Audio Beat Official Stream : 🤍 search including: mattanchery, mattancherry martin, mattancherry, mattancherry food, mattancherry jutha palli, mattancherry biryani recipe, mattancherry martin comedy, mattancherry hotels, mattancherry palace, mattancherry palace kochi kerala, mattancherry antique market, mattancherry balan chettan kada, mattancherry bridge, mattancherry beach, mattancherry breakfast, mattancherry best biryani, mattancherry balettante kada, kayees biryani mattancherry, bheeshma parvam mattancherry dialogue, mattancherry famous biryani, mrinal's blog mattancherry, mattancherry church, mattancherry colony, kochi mattancherry chakkarakkal, kochi mattancherry chakravarti, kuriachan church mattancherry history, mattancherry spice cake, erachi choru mattancherry, jeevamatha church mattancherry, holy cross mattancherry, jude church mattancherry, mattancherry documentary, kochi mattancherry dj song,must try food kochi, must try food spots in kochi, must try food kochi at home, must try food kochi by the lake, must try food kochi biennale, must try food kochi bolgatty, must try food kochi chicken, must try food kochi episode, must try food kochi food, must try food kochi hotels, must try food kochi house, must try food in kochi, must try restaurants in kochi, must try food kochi juice, must try food kochi kerala, must try food kochi live, must try food kochi metro, must try food kochi menu, must try food kochi ma, must try food kochi news, must try food kochi noodles, must try food kochi online shopping, must try food kochi office, must try food kochi port, must try food kochi project, must try food kochi restaurant, must try food kochi recipe, must try food kochi tiktok, must try food kochi tv, must try food kochi university, must try food kochi up, must try food kochi use, must try food kochi vs cochin, must try food kochi video, must try food kochi vlogs, must try food kochi za, must try food kochi 01, must try food kochi 02, must try food kochi 05, must try food kochi 1 hour, must try food kochi 2020, must try food kochi 2021, must try food kochi 2019, kochi mattancherry dance, dutch palace mattancherry, mattancherry martin dance, mattancherry erachi choru, mattancherry erachi choru recipe, ernakulam mattancherry, mattancherry food spots, mattancherry film, mattancherry firing, mattancherry full movie, fort kochi mattancherry, mattancherry history, mattancherry honey trap, mattancherry holi celebration, nooriya hotel mattancherry, kayees hotel mattancherry, mattancherry machan in america's got talent, mattancherry martin interview, mattancherry martin in nayika nayakan, mattancherry jew street, mattancherry kochi, mattancherry kathakal, mattancherry kuriachan church, mattancherry koonan kurishu church, mattancherry kerala, mattancherry kalapam, kochi mattancherry, kochi mattancherry karaoke, kuriyachan mattancherry, kochi mattancherry whatsapp status, mattancherry lobby, kochi mattancherry lyrics, mattancherry martin mazhavil manorama, mattancherry martin movie scene, mattancherry martin whatsapp status, mattancherry movie, mattancherry martin fight scene, mattancherry market, mattancherry moideen, mattancherry news, old mattancherry, o mattancherry, history of mattancherry, mattancherry palli, mattancherry palace kochi kerala tamil, mattanchery queen, mattanchery quinceanera, mattancherry railway station, mattancherry restaurants, kochi mattancherry remix, republic tv mattancherry, mattancherry spice market, mattancherry song, mattancherry synagogue, mattancherry street, mattancherry street food, mattancherry synagogue cochin, mattancherry short film, mattancherry status, mattancherry shopping, mattancherry sanno, saif mattancherry, shiyaf mattancherry, kochi mattancherry song, mattancherry tourist places, mattancherry thooval, mattancherry trip, mattancherry mouth trailer, mattanchery usa, mattancherry vlog, mattancherry whatsapp status, mattanchery yt, mattanchery youtube, mattanchery youtube channel, #kochi #food #fortkochi #foodindia #foodkerala #thaninadan #mattanchery #balachettantekada #kayeesbiriyani #fortkochibeach #bilal

CHEENAVALA EDAPALLY SEAFOOD RESTAURANT | Karimeen Pollichathu | Kochi food vlog

13596
87
6
00:06:25
10.02.2020

#Cheenavala #KeralaFood #KochiRestaurants Lunch at Cheenavala restaurant at Edapally Kochi Book Your Hotels and Flights 🤍 Other Options : 🤍 🤍 Kerala Restaurants - 🤍 Exploring Kochi 2020 - 🤍 Sri Lanka Trip 2019 - 🤍 Follow me for early updates My Blog 🤍 Instagram : 🤍 Twitter - 🤍 Facebook - 🤍 Subscribe to my personal vlog - Kishore Vlogs 🤍 My Youtube Setup video - 🤍 Some great Travel Playlists that you should watch Andaman Trip - 🤍 Guangzhou , China Trip - 🤍 Places to visit in Mysore - 🤍 Maldives Vlogs - 🤍 Devices Used for my Video Productions 🤍 Music I use - 🤍 Check Visa requirements - 🤍 More information about me - 🤍 Subscribe to Kishore Vlogs - Everything other than Travel, Food and Destinations- 🤍 Contact Me - 🤍 or email me kishore🤍asokans.com Disclaimer - This video contains affiliate links which means that if you click on this link and buy the product, I may receive a small Commission. This helps support my channel and continue with more such work. Thanks for your support

🍛Chatti choru @MRA Edapally kochi|ചട്ടിച്ചോറ്|superb chattichoru @eranakulum kochi|Food vlog🍛

37015
2381
22
00:00:41
21.03.2022

Hotel location... MRA 🤍EDAPALLY NEAR LULU MALL kochi #MRAKOCHI #chattichoru #foodvlog #foodislife #foodlover #foodporn #foodblogger #foodiesofindia #food #traditionalfood #traditionalfoodrecipes #traditionalfoodrecipe

കൊച്ചിയിൽ പോയി ഒരു ദിവസത്തെ ഫുഡ് അടി | one day food trip kochi | Kozhikode to kochi | food spot |

42252
1900
41
00:02:49
19.03.2022

Today my video explore one day food trip kochi കൊച്ചിയിൽ പോയി ഒരു ദിവസത്തെ ഫുഡ് അടി one day food trip kochi Kozhikode to kochi food spot Kozhikode to aluva train ticket 75 1 ticket auto 50 breakfast hotel grand aluva Beef roast 100 Mutton roast 180 Poratta 10 Idiyappam 10 metro 50 1 ticket Kulukki sharbath Total 150 boat 100 biriyani beef 180 chicken biriyani 170 juice 70 juice 30 #foodierash #keralafood #kozhikode #kochi food and trip food spot marine drive

Kochi INDIAN STREET FOOD Tour at Night - Prawn Curry, Egg Dosa & Mud Chicken | Kerala, India

221735
5793
350
00:22:58
29.04.2020

🧳 EBBIN: 🤍 🏠 CORAL ISLE HOTEL: 🤍 👕 DAVID’S BEEN HERE SHIRTS & MERCH: 🤍 After driving four hours from the mountain town of Munnar to the coastal city of Kochi, my seventh day in Kerala continued with an epic nighttime street food tour! Join me as I go on an Indian street food tour where I try prawn curry, an egg dosa, and mud chicken in Kochi, Kerala, India! My evening began at the Coral Isle Hotel, where I went to their rooftop Upper Berth restaurant, where I went to try their prawn curry. It contained six spices including chilies, coconut paste, black pepper, curry leaves, and onions. They sautéed them in a pan and then wrapped them up in a big banana leaf and then grilled it! The dish looked phenomenal and tasted even better! It contained an overload of coconut with the coconut paste and had a nice spiciness. It was still really hot but was so ridiculously tasty. It was sweet, succulent, and super delicious! I loved the chilies, black pepper, and other spices in it. There was some spiciness, but it wasn’t killer. I loved the coconut flavor and the flavor of the banana leaf, which had been infused into the dish! Then, I headed out and met up with Ebbin. On our way to get some mud-baked chicken, we came across a random vendor selling egg dosas out of the back of a tuk-tuk. They looked like the tata dosas I’d had in Varkala, like standard pancakes and had an egg mixture with onions, chilies, and other things added on top of it before flipping it! You eat them with sambar and tomato chutney. It was a nice dosa and had lots of peppers. If I hadn’t known it was a dosa, I would have thought it was straight scrambled eggs! I loved the pepper, and the tomato chutney was so juicy! I also loved the light sambar. Because this was a start-up food truck and egg dosas weren’t on their menu, they gave it to us free of charge. The people in India are so nice! Then, headed over to Midnight Chicken, a super popular spot that sells mud-baked chicken. We walked through the restaurant to a dining hall on the second level. Our waiter brought it and unwrapped the layers of foil and mud to reveal chicken and rice wrapped in a banana leaf! The chicken was so soft. It tasted like biryani with less rice. It wasn’t spicy at all. Then, I dipped it into a light but spicy chutney, followed by mayo, which was nice. I don’t love mayo, but this was fresh, house-made mayo. The mud and the banana leaf really changed the flavor! It was also super tender and the spice hit me later. It costs 630 rupees/$8.30 USD! Then, we headed to a stall selling chicken fry and beef dry fry. Beef dry fry is a specialty here in Kerala! The beef dry fry was chewy and had a nice, crunchy crust on it. I felt like I could eat a ton of it with some beer. The chicken contained a nice masala on it. It was one of the best fried chickens I’d ever had in India. It was right up there with Korean fried chicken and American fried chicken for me! Because it was now 10:15 p.m. on a Wednesday, our night ended before we could go anywhere else, but there are at least a dozen other great spots I would have loved to have visited. I hope you loved coming with me on my Kochi Indian street food tour in Kerala, India! If you did, please give this video a thumbs up and leave a comment below. Also, please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell so you don’t miss any of my travel/food adventures around the world! Where have you been? Subscribe Here! 🤍 Check out my top videos! 🤍 Follow Me: + INSTAGRAM ► 🤍 + FACEBOOK ► 🤍 + TWITTER ► 🤍 + MY BLOG! ► 🤍 Contact Me: +BUSINESS EMAIL ► david🤍godandbeauty.com #Kerala #India #DavidInIndia #Davidsbeenhere About Me: My name is David Hoffmann. For the last 12 years, I have been traveling around the world in search of unique culture, food, and history! Since starting David’s Been Here in 2008, I have traveled to over 1,100 destinations in 77 countries, which I welcome you to check out on my YouTube channel, travel blog, and social media sites. I focus a great deal on food and historical sites, as you probably have seen! I love to experience the different flavors that each destination has to offer, from casual street food to gourmet restaurant dining. I’m also passionate about learning about the local history and culture. P.S. Thank you for watching my videos and subscribing!

Chicken 65 for ₹40 😳 | Kochi | Delicious Kerala #shorts

446041
69753
101
00:00:46
03.06.2022

For promotions and collaborations : deliciouskeraladk🤍gmail.com Do watch and share your feedback #chicken65 #kochi #pocketfriendly

20RS for breakfast @kochi 20 രൂപയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന സ്ഥലം #shorts #viral #food #trending#kochi

10376
33
00:00:58
27.01.2023

welcome back to kochin foodie brozzz today we explored a good food spot #shorts #keralafood #foodlover #ytshorts #eatingasmr #viral #foodspotting #budgetfriendly #food #malayalam #kerala #kochinfoodblogger #kochi #kochinfoodiebrozzz

🔥ഇവിടത്തെ ദോശ കഴിച്ചട്ടുണ്ടോ🔥| kochi | Delicious Kerala #shorts

3697381
288104
313
00:01:00
15.06.2022

For promotions and collaborations : deliciouskeraladk🤍gmail.com Do watch and share your feedback #egg #dosa #kochi

Mehfil biriyani kochi #shorts #shortvideo

178750
20817
20
00:00:59
25.08.2022

Mehfil biriyani . Location :Mehfil biriyani,Hospital Rd, Near Maharaja ground signal . Review :This is a decent spot to try good dum biriyani near mg road area. Don't Miss to try their lassi🔥. One of the best lassi i ever had. I Will visit again just to try their lassi. They have many combo options also which is also good and worthy. Parking space is less. . Rate: Chicken Biriyani -₹140 Mehfil e special-₹145 Lassi-₹55 Grape juice-₹50

ലാലേട്ടന്റെ ഭക്ഷണ വിശേഷങ്ങളുമായി Eat Kochi Eat | EKE Food Talks with our Lalettan ❤️

182885
4691
222
00:04:01
12.01.2023

ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ ഇരുന്നു കുറച്ചു നേരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്ഷണ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാൻ Eat Kochi Eat ന് കഴിഞ്ഞു. EKE Food Talks with our Lalettan ❤️ Location : Streats By Pulp Factory, Panampilly Nagar #MOHANLAL #eatkochieat

Назад
Что ищут прямо сейчас на
kochi food primogens призрака снял на камеру primogems primogem Mohamed Fouradi primevideo primer encendido podzim SHAZAM LOGO prime video india gear prime superbowl commercial prime show БУСТЕР РОФЛ prime review re zero emilia 6Ж1П prime ice pop Devo