Surelerle şifa

Surelerle şifa смотреть последние обновления за сегодня на .

KURANI KERİMDEN 6 ŞİFA AYETİ / Şifa Ayetleri Dinle / 3 Tekrarlı

1813681
18908
2261
00:07:54
07.04.2020

Şifa Ayetleri nelerdir? Kuranı Kerim Şifa ayetleri hangileridir? Tıbbi tedaviyi aksatmama şartıyla Kuranı Kerimden 6 şifa ayetini Efendimizin (S.a.v) ve ulemanın okuduğu şu ayetleri ihlasla ve şifa niyetiyle okuyup Rabbimize iltica edelim. Şifa Ayetleri 3 tekrarlı olarak dinleyebilirsiniz. Rabbim hastalara şifa dertlilere deva versin. Okuyan : Mehmet Emin Ay Tevbe,14 Kâtilûhum yuazzibhumullâhu bi eydîkum ve yuhzihim ve yansurkum aleyhim ve yeşfi sudûre kavmin mu´minîn(mu´minîne). Onlarla savaşın ki, Allah onlara sizin ellerinizle azap etsin, onları rezil etsin, onlara karşı size yardım etsin, mü’min topluluğun gönüllerini ferahlatsın ve onların kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah, dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yunus,57 Yâ eyyuhen nâsu kad câetkum mev´ızatun min rabbikum ve şifâun limâ fîs sudûri ve huden ve rahmetun lil mu´minîn(mu´minîne). Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet (olan Kur’an) geldi. Nahl,69 Summe kulî min kullis semerâti feslukî subule rabbiki zululâ(zululen), yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun elvânuhu fîhi şifâun lin nâs(nâsi), inne fî zâlike le âyeten li kavmin yetefekkerûn(yetefekkerûne). “Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı (yaylım) yollarına gir.” Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir (toplum) için bir ibret vardır. İsra,82 Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîne ve lâ yezîduz zâlimîne illâ hasârâ(hasâran). Biz Kur’an’dan, mü’minler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur’an, ancak zararını artırır. Şuara,80 Ve izâ maridtu fe huve yeşfîn(yeşfîni). “Hastalandığımda da O bana şifa verir.” Fussilet,44 Ve lev cealnâhu kur’ânen a’cemiyyen le kâlû lev lâ fussilet âyâtuh(âyâtuhu), e a’cemiyyun ve arabîy(arabîyyun), kul huve lillezîne âmenû huden ve şifâun, vellezîne lâ yû’minûne fî âzânihim vakrun ve hûve aleyhim amâ(amen), ulâike yunâdevne min mekânin baîd(baîdin). Eğer biz onu başka dilde bir Kur’an yapsaydık onlar mutlaka, “Onun âyetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Başka dilde bir kitap ve Arap bir peygamber öyle mi?” derlerdi. De ki: “O, inananlar için bir hidayet ve şifâdır. İnanmayanların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur’an onlara kapalı ve anlaşılmaz gelir. (Sanki) onlara uzak bir yerden sesleniliyor (da anlamıyorlar).”

Şifa Ayetleri, Rukyah Ayat, Rahatlatıcı Ve Dinlendirici Kuran.. - القرآن الكريم

1313934
18071
2834
01:05:28
22.05.2019

#Şifa #Rukyah #Rahatlatıcı Şifa Ayetleri, Rukyah Ayat, Rahatlatıcı Ve Dinlendirici Kuran.. - القرآن الكريم آيات الشفاء ، والاستماع إلى القرآن ، والاستماع إلى الآيات Dini videolar,nihat hatipoğlu,şifa duası,allah,hz muhammet,cübbeli ahhmet hoca,şifa ayeti, yasin

Hastalara Şifa veren Ayetler Kur'an-ı Kerim'den geçen Şifa Ayetleri Rukye

525672
5782
570
00:30:30
18.10.2017

RUKYE TARİFİ: Kuranı Kerim ile Tedavi 💘Rukye Dinlediğiniz kur'an sizdeki cin büyü ve sihire etki eder, cinlerin azap ve acı görmelerine sebep olur bu durum da sizin iyileşmenizi sağlar . Yüce Allah (c.c.) şöyle buyuruyor: "Biz Kur’an’dan, mü’minler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur’an, ancak zararını artırır." İSRÂ Suresi 82. Ayet-i Rukye dinlemeden önce mümkünse abdestli olunuz. Bayanlar özel zamanlarında Rukye dinleyebilirler. Bide abdestsiz dua siz gesmeyin. 100 İstiğfar Estağfirullah el azim ve etûbu ileyk 21 Salavatı Şerife getiriniz. Kulaklıkları takın uzanarak yada oturarak gözleriniz kapalı bir şekilde dinleyin. Sorun az ise günde bir kere dinleme yeter. Fakat durum ağır ise günde üç kere (sabah öğle ve akşam namazlarından sonra) dinlenmesi iyi olur. 21 ile 41 gün arası düzenli olarak dinlemeye gayret gösterin. Ne kadar çok dinlerseniz o kadar etkilidir (iyice eritin). Şifayı Çabuklaştıran ve Kalbi Ferahlatan Vesilelerden Bazıları Şunlardır ; 1- Tevhid: Hidayet ve tevhid kalbi ferahlatan etkenlerin başında geldiği gibi, sapıklık ve şirk de kalbi daraltan etkenlerin başında gelir. 2- Nur: Bu, Allah‟ın kulun kalbine attığı iman nurudur. Bu nur kalbi ferahlatır. Bunu kaybeden kalp daralır ve sıkılır. 3- İlm: Şer‟î ilimler kalbi ferahlatır ve genişletir. Cehalet ise kalbi sıkar, daraltır. İlmi genişlediği oranda kişinin kalbi genişler. 4- Allah‟a yöneliş: Allah‟a sevgiyle ve tüm kalbiyle yönelerek ona ibadet etmekten daha fazla kalbi ferahlatan bir şey yoktur. 5- Her Durumda Allah‟ı Anmak: Her yerde ve her zaman Allah‟ı anmanın kalbin ferahlamasında şaşırtıcı bir etkisi vardır. Gafletin ise kalbin daralmasında ve acı çekmesinde aynı şekilde şaşırtıcı bir etkisi vardır. 6- Başkalarına İyilik ve İhsanda Bulunmak: Nitekim cömert ve iyiliksever kimseler insanların içi en rahat, göğsü en ferah olanıdır. Cimriler ise içi en sıkıntılı, kederi en fazla olan kimselerdir. Bunlara cesaretive boş işleri terk etmeyi de katabiliriz. Hayra vesile olan, Hayrı yapan gibidir. (Hadisi Şerif) en etkili şifa duaları şifa duaları ve ayetleri hastalara şifa duası çok tesirli bir şifa duası şifa duası resimli sifa duasi cocuklara şifa duası Sende olan her hastalığa karşı, düğümlere üfleyenlerin şerrine, hased ettikleri zaman hasedcilerin şerrine karşı ALLAH şifa versin Hastalığı gider, bu derde deva ver; hastalıktan hiçbir eser bırakmayacak bir şifa nasip et. o insanın maddî-mânevî ne hastalığı varsa şifâ bulur, Biz Kur'ân'da mü'minler için şifâ ve rahmet olan âyetleri indiriyoruz. Şifâ âyetleri şunlardır: 1- “Ve yeşfî sudûra kavmi’m-mü’minîne ve yüzhib ğayza kulûbihim.” (Allah mü’minler toplu­luğunun gönüllerini ferahlandırsın, şifâ versin ve kalplerindeki ıztırabı gidersin.)4 2- “Yâ eyyühe’n-nâsü kad câet küm mev’ıza­tun min Rabbikum ve şifâü’l-limâ fi’s-sudûri ve hüden ve rahmetün li’l-mü’minîn.” (Ey İnsanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerin derdine şifâ, mü’minlere bir hidâyet ve rahmet gelmiştir.)5 3- “Yahrucu mim-butûnihâ şarâbüm-muh­telifün elvânühû fîhi şifâü’l-linnâsi inne fî zâlike le’âyete’l-likavmi’y-yetefekkerûn.” (Onların karın­larından çeşitli renklerde bir şerbet çıkar ki, onda insanlar için şifâ bulunur. Düşünen bir topluluk için şüphesiz bunda bir delil vardır.”)6 4- “Ve nünezzilü mine’l-Kur’âni mâ hüve şifâü’v-ve rahmetü’l-li’l-mü’minîn.” (Biz Kur’ân’da mü’minler için şifâ ve rahmet olan âyetleri indiri­yoruz.)7 5- “Ve izâ meridtü fehüve yeşfîn.” (Hastalan­dığımda bana şifâ veren Allah’tır.”8 6- “Kul hüve li’llezîne âmenû hüden ve şifâün.” (De ki: Kur’ân, inananlar için hidâyet ve şifâdır.)9

Bakara Suresi Tamamı EVDEKİ GEÇİMSİZLİĞE ŞİFA

3761818
20037
1158
02:12:20
16.10.2019

Bakara Suresi Tamamı Nazar,Sihir,Büyü,Şeytandan Korunmak ve Aile Huzuru ile Bereket İçin Bakara suresinin fazileti hakkında birçok hadîs-i şerif vârid olmuştur: "Her şeyin bir zirvesi vardır. Kur'an'ın zirvesi de Bakara suresidir. Her kim onu evinde geceleyin okursa üç gün o eve şeytan girmez. Kim de onu evinde gündüzün okursa o eve üç gün ,şeytan girmez. " (Suyûtî, Câmiu's-Sağîr; Ebu Yâ'lâ, İbn Hibbân, Taberânî, Beyhakî). "Kur'an'ın en faziletli suresi Bakara suresidir. Onun da en büyük ayeti Âyetü'l-Kürsî'dir. Bir evde Bakara suresi okunursa şeytan onu dinlemeye tahammül edemeyerek oradan dışarı fırlar. " (Suyûtî, Camiu's-Sağîr). "İki parlak sureyi, Bakara ile Âli İmrân surelerini okuyun. Çünkü bunlar kıyamet gününde iki gölgelik yahut iki kuş bölüğü gibi gelir, okuyucularını mahşerin sıcağından korurlar, onları müdafaa ederler. Bakara suresini okuyun. Ona sahip olmak bereket, onu terketmek pişmanlıktır. Sihirbazlar onu elde etmeğe güç yetiremezler. " (Suyutî, Camiu's-Sağîr; Müslim, 1/553, hadis no: 804). "Her kim Bakara suresini okursa başına Cennet tacı geçirilir. " (Dârimî 2/447, 10572). "Bakara suresini öğretmek bereket, terketmek ise pişmanlıktır. Sihirbazlar onu elde etmeğe güç yetiremezler. O Kur'an'ın çadırıdır. " (Dârimî, 2/446, 10570). Bakara suresinin 255. ayeti olan Âyetü'l-Kürsî ayrı bir özellik taşımaktadır. Bu konuda da iki hadis zikretmekle yetineceğiz. "Her şeyin bir zirvesi vardır. Kur'an'ın zirvesi de Bakara suresidir. Onda öyle bir ayet vardır ki o ayet Kur' an ayetlerinin efendisidir. O da Âyetü'l-Kürsî'dir. " (Tirmizî, V,157, hadis no: 2878). Bakara suresinin Âmene'r-Resûlû olarak meşhur olan son iki ayetinin de çok büyük faziletleri vardır. "İbn Abbas'ın rivayetine göre, bir gün Cebrail (a.s.) Peygamber (s.a.s.)'in yanında otururken yukarıdan kapı sesi gibi bir ses duydu. Başını kaldırdı: "İşte bugün gökten bir kapı açıldı. Şimdiye kadar bu kapı açılmamıştı. Gökten bir melek indi. O da bugüne kadar inmemişti. Melek selâm verdi ve: "Müjde, sana iki nur verildi ki senden önce hiçbir peygambere verilmemiştir. Bunlar: Fatiha suresi ile Bakara suresinin son ayetleridir. Kim bunlardan bir harf okursa muhakkak sevabını görür. " (Müslim, I, 554, hadis no: 806) buyurdu. Ebu Mes'ud'un rivayet ettiği hadîs ise şöyledir: "Her kim Bakara suresinin son iki ayetini okursa onu her türlü kötülükten korurlar. " (Müslim, I, 555, hadis no: 807). Numan b. Beşir'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte de şöyle buyrulmaktadır: "Cenâb-ı Allah gökleri ve yeri yaratmadan iki bin sene evvel bir kitap yazdı. Ondan iki ayet indirerek Bakara suresini tamamladı. Bunlar bir evde üç gece okunursa o eve ,şeytan yaklaşmaz. " Tirmizî, V, 160, hadis no: 2882 Gönülden Gönüle İlahiler kanalımız tüm ilahi seven kardeşlerimize bir hizmet olarak siz değerli dinleyicilerimizin desteği ile hazırlanmıştır destek veren kanalımızdaki eserleri dinleyip paylaşan tüm dostlarımızdan ALLAH razı olsun nazar kuran meali kuranı kerim türkçe meali büyü islam

Şifa Duası 7 Kere Oku Hastalıktan Kurtul - [Hastalar Risalesi 17] - Kulunç - | Mehmet Yıldız

197518
7065
474
00:46:00
23.01.2023

Hastalığı olanlar izlesin! Her derdinize derman olacak bir ilaç! Hastalığın ne olursa olsun üzülme, çözümü bulundu! Bu duayı bilmeden ölme! Şifa Duasını 7 Kere okumamızı Peygamberimiz önerdi Yıllardır Dua Ediyorum Acılarım Geçmiyor #hasta #dua #allah Hastalar Risalesi video serisi için tıklayın; 🤍 00:00 Giriş 00:28 Her Hastalığın Dermanı Var Mıdır? 02:08 Risale-i Nur Bölümü 04:33 ihlaslı İbadet 07:16 Hasta Ziyareti 16:09 Anne Hakkı 20:27 Baba Hakkı 21:32 Emanetin Sahibine Hürmet 22:15 Huzurevi 30:16 Kalıcı Hastalık Kulunç 34:59 Dua Nedir? 36:49 Hastalık Duanın Habercisidir 43:54 Allah Neden Her İstediğimi Vermiyor? Hayırlara vesile olmak , daha fazla insanlara ulaşabilmek için "KATIL" butonu ile aşağıdaki linkten bize destek olabilirsiniz 🤍 Facebook ; 🤍 Twitter ; 🤍 İnstagram ; 🤍 Bize Ulaşın: Yurtiçi ve yurtdışından iletişim için; +90 (535) 870 90 24 +90 (538) 405 61 62 hayalhanemmersin🤍gmail.com Risale-i Nur'da okunan bölüm: 25. Lema 17. Deva ON YEDİNCİ DEVÂ Ey hastalık vasıtasıyla hayrat yapamamaktan şekvâ eden hasta! Şükret. Hayrâtın en hâlisinin kapısını sana açan, hastalıktır. Hastalık mütemadiyen hastaya ve lillâh için hastaya bakıcılara sevap kazandırmakla beraber, duanın makbuliyetine en mühim bir vesiledir. Evet, hastalara bakmak, ehl-i iman için mühim sevabı vardır. Hastaların keyfini sormak, fakat hastayı sıkmamak şartıyla ziyaret etmek, sünnet-i seniyyedir, 1 keffâretü’z-zünub olur. Hadiste vardır ki, “Hastaların duasını alınız; onların duası makbuldür.” 2 Bahusus hasta, akrabadan olsa, hususan peder ve valide olsa, onlara hizmet mühim bir ibadettir, mühim bir sevaptır. Hastaların kalbini hoşnud etmek, teselli vermek, mühim bir sadaka hükmüne geçer. Bahtiyardır o evlât ki, peder ve validesinin hastalık zamanında, onların seriütteessür olan kalblerini memnun edip hayır dualarını alır. Evet, hayat-ı içtimaiyede en muhterem bir hakikat olan peder ve validesinin şefkatlerine mukabil, hastalıkları zamanında kemâl-i hürmet ve şefkat-i ferzendâne ile mukabele eden o iyi evlâdın vaziyetini ve insaniyetin ulviyetini gösteren o vefâdâr levhaya karşı, hattâ melâikeler dahi “Maşaallah, bârekâllah” deyip alkışlıyorlar. Evet, hastalık zamanında, hastalık elemini hiçe indirecek gayet hoş ve ferahlı, etrafında tezahür eden şefkatlerden ve acımak ve merhametlerden gelen lezzetler var. Hastanın duasının makbuliyeti ehemmiyetli bir meseledir. Ben otuz kırk seneden beri, bendeki kulunç denilen bir hastalıktan şifa için dua ederdim. Ben anladım ki, hastalık dua için verilmiş. Dua ile duayı, yani, dua kendi kendini kaldırmadığından, anladım ki, duanın neticesi uhrevîdir, HAŞİYE kendisi de bir nevi ibadettir ve hastalıkla aczini anlayıp dergâh-ı İlâhiyeye iltica eder. Onun için, otuz senedir şifa duasını ettiğim halde duam zâhirî kabul olmadığından, duayı terk etmek kalbime gelmedi. Zira hastalık duanın vaktidir; şifa duanın neticesi değil. Belki Cenâb-ı Hakîm-i Rahîm şifa verse, fazlından verir. Hem dua istediğimiz tarzda kabul olmazsa, makbul olmadı denilmez. Hâlık-ı Hakîm daha iyi biliyor; menfaatimize hayırlı ne ise onu verir. Bazan dünyaya ait dualarımızı, menfaatimiz için âhiretimize çevirir, öyle kabul eder. Her ne ise, hastalık sırrıyla hulûsiyet kazanan, hususan zaaf ve aczden ve tezellül ve ihtiyaçtan gelen bir dua, kabule çok yakındır. Hastalık böyle hâlis bir duanın medarıdır. Hem dindar olan hasta, hem hastaya bakan mü’minler de bu duadan istifade etmelidirler. HALİS DUA 1 yıl boyunca Allah'a yalvarsak, riyadan dolayı kabul olmama ihtimali vardır. Hastanın duası halis olduğundan makbuldür. İNSAN ÜZERİNDE HAKKI OLAN 5 ZÜMRE Allah'ın hakkı Peygamber hakkı Asrın İmamı'nın hakkı Anne hakkı Baba hakkı BABA HAKKI Babanın evladından aldığı borca şahit gerekmez. Babanın evladından aldığı şey borç olarak sayılmaz. EMANETİN SAHİBİNE HÜRMET Anne-baba Allah'ın emanetidir. Hürmetten anne baba bizim için çok kıymetlidirler. MUSİBETLERİN ENGELLENME SEBEBİ Anne-baba yük değil, çocuk onlara yüktür. Onlar çocuktan değil, çocuk onlardan geçinir. Evde bir kolaylık, bereket varsa sebebi anne ve babadır. DUA İLE DUAYI KALDIRMAK Allah, hastalığı dua için verir. Kişi de hastalığı yani duayı benden geri al diye dua eder. Hastalık dua için verilmişse, kişi hastalığı kaldır demişse bunlar birbirini iptal eder. İBADETİN AMACI Namaz kılayım da para kazanayım denilmez. Namazın amacı Allah'ı razı etmektir. Orucun amacı Allah'ı razı etmektir. Zekatın amacı Allah'ı razı etmektir. Duanın amacı bir şey istemek değildir. Hastalık sebebiyle dua edebilmek kulluğun özüdür. Hasta Ziyaret Bakıcı Dua Dua ediyorum Hastalık Derman Derdime derman Anne Baba Emanet Kulunç kırma Allah zikri Şifa duası Şifa ayetleri

KURANI KERİMDEN 6 ŞİFA AYETİ - HASTALARA ŞİFA DERTLİLERE DEVA 20 TEKRAR

1747598
17900
2296
00:34:15
09.08.2017

Allah'ım şu son günlerde yaşadığımız bulaşıcı hastalıktan tüm inananları ve ülkemizi koru şafi isminin hürmetine bizlere şifa ver sana sığındık ne olur bizleri geri çevirme YA RABBİM Rabbim tüm şifa bekleyenlerimizin yardımcısı olsun sevgili dostlar kuranı kerimin aslında her ayeti hem dünyevi hemde manevi bütün hastalıklar için şifadır Kur'an'ın her ayeti birer şifadır. Her ayet her hastalık için okunabilir. a. Kur'an surelerinin ve ayetlerinin her birini şifa, dua niyetine ve isteklerinizi niyet ederek okuyabilirsiniz. b. Özel olarak Fatiha, İhlas, Nas, Felak, Yasin, Tebareke surelerini Ayet el-Kürsi, Amenarrasülü ve Haşr suresinin son üç ayetini okuyabilirsiniz. Kur'ân iki şifadan söz eder: Birisi bal, diğeri de Kur'ân'ın kendisi. Bal, maddi bir şifa kaynağı iken, Kur'ân hem maddi hem manevi bir şifa kaynağıdır: "Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir."(Yunus, 10/57) "Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir, diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır." (Nahl, 16/69) "Biz, Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, müminler için şifa ve rahmettir; zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır." (İsra, 17/82) "Eğer biz onu, yabancı dilden bir Kur'an kılsaydık, diyeceklerdi ki: 'Ayetleri tafsilatlı şekilde açıklanmalı değil miydi? Arab'a yabancı dilden (kitap) olur mu?' De ki: O, inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur'an onlara kapalıdır. (Sanki) onlara uzak bir yerden bağırılıyor (da Kur'an'da ne söylendiğini anlamıyorlar.)" (Fussılet, 41/44) Kur'ân'ın sunduğu bu şifa nasıl bir şifadır? Kur'an küfre, şirke, imansızlığa, zulme ve vicdansızlığa karşı bir şifadır. Bu zaten açıkça ortada... Kur'ân'ın davetine uyanlar bu şifayı tadıyorlar, anlıyorlar ve yaşıyorlar. Çünkü Kur'an bu özelliğiyle insanlığın en büyük yaralarını tedavi ediyor. İman ederek Rabbini tanıyan insan sahibini, malikini ve mabudunu buluyor, vahşetten, dehşetten ve bütün korkulardan kurtuluyor. Acaba Kur'ân bildiğimiz psikolojik ve bedeni hastalıklarımızın tedavisinde nasıl kullanılır, nasıl kullanılmış? Kur'ân'dan istifade etmede örnek ve rehber olan Peygamberimiz (asm) bu konuda da bir öncülük ediyor, yol gösteriyor, bizzat kendi uygulamalarıyla ders veriyor. Peygamberimiz (asm) bazı sureleri özellikle kendi hastalığına karşı okuduğu gibi, aile fertlerinden birisi hasta olunca da okurdu. Peygamberimizin (asm) hanımı Hz. Aişe (r.a.) diyor ki: "Ailesinden birisi hastalandığı zaman Resulullah (a.s.m.) Muavvizatı (Felak ve Nâs Sûrelerini) okuyarak onun üzerine üflerdi. Vefatıyla sonuçlanan hastalığa yakalandığında bu sureleri okuyup onun üzerine üflemeye ve kendi eliyle meshetmeye başladım. Çünkü onun elinin bereketi benim elimden daha fazlaydı." (Müslim, Selam:50) Yine Hz. Aişe (ra)'nin anlattığına göre, Peygamberimiz (asm) her gece istirahate çekileceği zaman İhlâs ve Muavvizeteyn sûrelerini okuyup avuçlarına üfler, sonra ellerinin yetişebildiği yere kadar vücudunun her tarafını meshederdi. Hadisin devamında, "Sonra Resulullah hastalanınca ona böyle yapmamı bana emrederdi." diyor. (Buharı, Tıb 39) Peygamberimizin (asm) sözünü ettiği bir diğer şifa suresi, hepimizin bildiği Fâtiha'dır. "Fatiha her türlü hastalığa şifadır." (Dârimî, Fadlu'l-Kur'ân 12) buyuran Allah Resulü (asm) maddi/manevi bütün hastalıklara karşı Fatiha'nın okunması gerektiğini tavsiye eder. Bu arada Kur'ân-ı Kerim'de "Rabbenâ" ve "Rabbi" ile başlayan pek çok dua âyetleri vardır. Bu âyetleri maddi hastalıkların tedavisi için okuyabileceğimiz gibi, manevi, psikolojik hastalıklar için okumamız da pekâla mümkündür. Hz. İbrahim (as), "Hastalandığım zaman bana şifayı veren O'dur."(Şuarâ, 26/80) derken, şifayı doğrudan doğruya Allah'tan istiyor. Hz. Eyyup (as) ise seneler süren ağır hastalığına karşı o meşhur duasını okur, Rabbinden yardım ister; Cenab-ı Hak duasını kabul eder, ayağını yere vurmasını emreder. Hz. Eyyup (as) da ayağını yere vurur vurmaz yerden şu fışkırır, bu sudan hem içer, hem de bütün vücudun yıkar, sağlığına kavuşur. Kur'ân'daki şifa dualarını okumak, ilaç tedavisini ve tıbbın gerekli gördüğü diğer müdahaleleri terk etmek anlamına gelmemelidir. Doktora gitmek, ilaç kullanmak, ameliyat olmak, perhiz yapmak da birer fiili duadır ve şifayı Allah'tan istemektir. Yoksa ne ilaç şifa verir, ne de doktor. Gerçek Şâfi, şifâ verici Allah'tır. Ve yeşfi sudura kavmim mü’miniin. Sure-i Tevbe 14

Şifa Salavatı ve Şifa Duası - Rabbim hastalarımıza şifa versin, tüm hastalıklardan bizi korusun!

1148064
16296
1084
00:04:05
19.04.2020

Şifa Salavatı ve Şifa Duası-Hastaların şifası için okunan meşhur salavât-ı Şerife: Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla. Okunuşu: “Allâhumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin tıbbi’l-ku¬lû¬¬bi ve devâihâ ve âfiyeti’l-ebdâni ve şifâihâ ve nûri’l-eb¬sâri ve diyâihâ ve Kûti'l ervâhi ve gıdâihâ ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.” Anlamı: Ey Allah’ım! Kalblerin tabîbi ve devası, vücutların şifâsı, gözlerin nûru ve ziyâsı, ruhların azığı ve gıdası olan Muhammed'e, Âline ve Ashâbına salât ve selâm eyle. Allah'ım! Hastalarımıza ve bütün Müslümanların hastalarına şifa bahşetmeni, ölülerimize ve bütün Müslümanların ölülerine rahmet etmeni, bizleri dünyada ve ahirette muhtaç olduğumuz şeylere kavuşturmanı Senden istiyoruz. Allah'ım, Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit (ve bizi metanetli) kıl. Hastalarımıza kadere rıza memnuniyetini nasip eyle. onlara acilen şifa verip iyileştir! Hastalarımızda hastalıklarından hiçbir iz kalmayacak şekilde şifa vermeni merhametinle Senden talep ediyoruz. Ey merhametlilerin en merhametlisi Rabbim! Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

EVDEKİ GEÇİMSİZLİĞE ŞİFA MUHTEŞEM! Bakara Suresi (TAMAMI)

47795165
258492
01:47:52
05.10.2017

Okuyan: Kabe imamı Şeyh Mahir al Mu'ayqali Kur’an-ı Kerim Okumaya Başlarken Okunacak Dua: Allâhümme bil’hakkı enzeltehû ve bil’hakkı nezel. Allâhümme azzim rağbetî fîhi vec’alhü nûrân libasarî. Ve şifâen lisadrî. Allâhümme zeyyin bihî lisânî ve cemmil bihî vechî ve kavvi bihî cesedî. Verzuknî tilâvetehû alâ tâatike ânâe’lleyli ve etrâfe’nnehârî. Vahşurnî mean’nebiyyi Muhammedin sallallâhü teâlâ aleyhi ve selleme ve âlihil’ahyâr.

Şifa Ayeti Mucizesi! Öyle Bir DUA Kİ Günde 100 adet okuyanı,tüm hastalıklardan temizliyor!BÜYÜK ŞİFA

210699
8650
968
00:30:06
21.09.2021

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَٓاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِن۪ينَۙ وَلَا يَز۪يدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾ Kur’ân-ı Kerîm mânevî hastalıklara şifa olduğu gibi, insanın bedenî hastalıklarına da şifadır. Resûlullah (s.a.s.) zamanında vuku bulan bir kısım olaylar onun bu özelliğini haber vermektedir. Resûlullah (s.a.s.) buyurur: “Size şu iki şifa kaynağını tavsiye ederim: Bal ve Kur’an.” (İbn Mâce, Tıb 7) Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Kur’ân’ı öğren. Zira Kur’ân, içi misk doldurulup ağzı bağlanan bir kırbaya benzer. Kırbanın ağzını açarsan ondan güzel bir misk kokusu çıkar. Olduğu gibi bırakırsan koyduğun yerde durur ve kokusu çıkmaz. İşte Kur’ân da buna benzer. Okuyup amel ettiğinde ondan istifade edersin. Göğsünde saklı kalırsa ondan gerektiği şekilde istifade edememiş olursun.” (Heysemî, Mecma‘u’z-zevâid, VII, 161) Hz. Âişe der ki: “Resûlüllah (s.a.s.), vefâtı ile neticelenen hastalığında İhlâs, Felak ve Nâs sûrelerini okur ve kendisine üflerdi. (Râvinin bildirdiğine göre ellerine üfler, sonra da ellerini yüzüne sürerdi.) Hastalığı ağırlaşınca, onları ben okuyup ona üfler ve bereketleri dolayısıyla kendi elini vücuduna mesh ederdim.” (Buhâri, Tıb 32; Müslim, Selâm 51) Sahâbeden Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.), bir sefer esnâsında uğradıkları bir Arap kabilesinin yılan tarafından ısırılmış reisine Fâtiha sûresini okumuş ve adam iyileşmiştir. (Buhârî, Tıb 33; Müslim, Selâm 66) Kur’ân-ı Kerîm’in ruhî hastalıklarla birlikte bedenî hastalıklara da şifa oluşuyla ilgili Asr-ı saadetten itibaren günümüze kadar da tecrübe edilen pek çok mühim olaylar vuku bulmuştur. Bunlardan biri şöyledir: Ebu’l-Kasım Kuşeyrî’nin çocuğu ağır bir hastalığa yakalanmış ve iyileşmesinden ümit kesilmişti. Bu durum Üstad’a ağır geldi. Bir gün rüyasında Hak Teâlâ’yı gördü ve çocuğun halini O’na arzetti. Hak Teâlâ şöyle buyurdu: “Kur’ân-ı Kerîm’de bulunan şifa âyetlerini bir araya getir, onları hastaya oku. Onları bir kabın içerisine yaz ve içine bir miktar su dök. Sonra onu hastaya içir.” Üstad söylenenleri yaptı ve çocuk hastalıktan kurtuldu. (Bursevî, Rûhu’l-Beyân, V, 231) Bahsedilen şifa âyetleri altı tanedir: وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِن۪ينَ (Ve yeşfi sudûra kavmin mü’minîn) “Mü’min toplulukların gönüllerine şifa versin, onları ferahlatsın!” (Tevbe 9/14) وَشِفَاۤءٌ لِمَا فِى الصُّدُورِ (Ve şifâun limâ fissudûr) “Kur’an gönüllerdeki dertlere şifadır.” (Yûnus 10/57) ف۪يهِ شِفَاۤءٌ لِلنَّاسِ (Fîhi şifâun linnâs) “Balda insanlara şifa vardır.” (Nahl 16/69) وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاۤءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِن۪ينَ (Ve nünezzilu minel Kur’âni mâ hüve şifâun ve rahmetun lilmu’minîn) “Biz Kur’an’ı mü’minlere şifa ve rahmet olarak indiriyoruz.” (İsrâ 17/82) وَ اِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينِ (Ve izâ meridtu fehuve yeşfîn) “Hastalandığım zaman bana şifa veren Rabbim Allah’tır.” (Şuarâ 26/80) قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا هُدًى وَشِفَاۤءٌ (Kul hüve lillezîne âmenû huden ve şifâun) “De ki: «Kur’an, iman edenlere doğru yolu gösteren bir rehber ve eşsiz bir şifa kaynağıdır.»” (Fussılet 41/44) Bu âyetler şifa niyetiyle okunur ve tesiri umulur. Ancak şifanın tahakkuk edebilmesi için asgari şu üç şeyin olmasına zarûrî ihtiyaç vardır: › Allah’ın şifa vermeyi murâd etmesi. › Duayı okuyanın ihlâsı. › Kendisine dua okunan kişinin ihlâsı. Diğer taraftan İslâm’a girmeyen, Kur’an ve sünnetin ihyâ edici tâlimatlarına kulak ve kalplerini kapatan zâlimler, Kur’an’ın rahmet ve şifa oluşundan faydalanamazlar. Bu şekilde zararlarını artırmaktan başka bir şey yapamazlar. Böylece sadece kendilerine haksızlık yapmış olurlar. Şu beyt onların hazin hallerine işaret eder: “Halkın istîdâdına vâbestedir âsâr-ı feyz Ebr-i nîsândan sadef dür-dâne, ef’î sem kapar.” “Kur’ân-ı Kerîm’in feyzinin tesirleri insanların istidadına bağlıdır. Kimi onun feyzinden istifade ederken, kimi edemez, hatta zarar görür. Tıpkı Nisân yağmurundan sadefin inci, yılanın ise zehir kapması gibi.”

KUR’AN’DA GEÇEN 6 ŞİFA AYETİ 100 Tekrar | Kur’an İle Tedavi / Şifa Ayetleri

103004
1241
120
02:36:44
23.07.2021

KUR’AN’DA GEÇEN 6 ŞİFA AYETİ 100 Tekrar | Kur’an İle Tedavi Sağlık İçin Duâ, Şifâ İçin Duâ, Hasta Duâsı, Tevbe Sûresi, 14. Ayet Yunus Sûresi, 57. Ayet Nahl Sûresi, 69. Ayet İsrâ Sûresi, 82. Ayet Şuarâ Sûresi, 80. Ayet Fussilet Sûresi, 44. Ayet Gönülden Gönüle İlahiler kanalımız tüm ilahi seven kardeşlerimize bir hizmet olarak siz değerli dinleyicilerimizin desteği ile hazırlanmıştır destek veren kanalımızdaki eserleri dinleyip paylaşan tüm dostlarımızdan ALLAH razı olsun

Her Türlü Maddi Manevi Hastalık için Şifa ayetleri - Mansur Salimi

135673
2106
89
00:52:04
25.04.2020

أيات الشفاء للشيخ منصور السالمي

Kalplere Şifa Geldi.. Enam Suresi - Nasser al Qatami

1510
25
2
00:10:47
25.05.2020

Destek olalım lütfen

RUKYE ŞİFA AYETLERİ (hastalıklara şifa olur inşaallah)

1426506
11803
1810
00:46:46
02.01.2017

TEL:05066226711 kulaklık takarak yüksek sesle dinleyin inşaallah Rabbim şifa versin 🤍 WhatsApp Gurubumuza katılarak sıkıntılarınız hakkında danışabilirsiniz 🤍

BAKARA SURESİ Evdeki geçimsizliğe, huzursuzluğa, sıkıntılarınıza şifa - Eyad Mohra

1852907
10634
397
02:12:12
29.11.2021

fussilet Kuran Merkezi Bakara Suresi | Eyad Mohra 🤍fussiletKuranMerkezi ABONE OL 🤍 KATIL 🤍 ANA SAYFA 🤍 VİDEOLAR 🤍 OYNATMA LİSTELERİ 🤍 BİLGİ 🤍 Tüm dünyanın izlediği Türkiye'nin en büyük Kur'an-ı Kerim YouTube kanalı fussilet Kuran Merkezi tarafından hazırlanan Türkçe mealli Kur'an videoları ile Kur'an-ı Kerim'i bambaşka şekilde okuyun! Başarımız Allah'ın yardımı iledir. #fussiletKuranMerkezi #fussilet Nazar Duası 🤍 7 Fatiha 7 Ayetel Kürsi 7 Amenerrasulü 7 Kafirun 7 İhlas 7 Felak 7 Nas | Yasin Rahman Vakıa Mülk 🤍 313 Ayetel Kürsi ile şeytan ve vesveselerinden korunun 🤍 Yasin Fetih Cuma Mülk Kıyamet İnşirah Suresi 🤍 Fatiha Suresi 50 tekrar 🤍 Yasin Rahman Vakıa Mülk Suresi 🤍 Deprem Duası 🤍 İnşirah Suresi 50 tekrar 🤍 Zilzal Suresi 50 tekrar 🤍 30 Cüz Kur’an-ı Kerim Hatim 🤍

Şifa duası - Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru 348. Bölüm

32232
655
0
00:06:43
05.01.2022

Abone Olmak için; 🤍 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beytinin hayatından çok özel ve çarpıcı hikâyeleri izleyicileriyle paylaşıyor. Peygamberler tarihi, o döneme ait olaylar, mucizeler ve dualarla ilgili bilgiler veriyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru, her Perşembe canlı yayınla atv ekranlarında…

7 Fatiha 7 Ayetel Kürsi 7 İhlas 7 Felak 7 Nas Kur'an-ı Kerim Rukye

48255081
410426
13777
00:24:23
14.12.2020

fussilet Kuran Merkezi 7 Fatiha 7 Ayetel Kürsi 7 İhlas 7 Felak 7 Nas Kur'an-ı Kerim Rukye 🤍fussiletKuranMerkezi ABONE OL 🤍 KATIL 🤍 ANA SAYFA 🤍 VİDEOLAR 🤍 OYNATMA LİSTELERİ 🤍 BİLGİ 🤍 Fatiha Suresi 1. Rahman, Rahim olan Allah’ın adıyla. 2. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. 3. Rahman’dır, Rahimdir. 4. Din gününün sahibidir. 5. Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. 6. Bizi doğru yola ilet. 7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yoluna; gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil! Bakara Suresi - Ayetel Kürsi 255. Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür. İhlas Suresi 1. De ki: “O Allah, birdir.” 2. “Allah Samed’dir.” 3. “O, doğurmamış ve doğurulmamıştır.” 4. “Hiçbir şey O’nun dengi olmamıştır.” Felak Suresi 1. De ki: “Sığınırım ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe;” 2. “Yarattığı şeylerin şerrinden,” 3. “Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,” 4. “Düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden,” 5. “Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden.” Nas Suresi 1. De ki: “Sığınırım ben, insanların Rabbine.” 2. “İnsanların sahibine,” 3. “İnsanların ilahına.” 4. “O sinsi şeytanın şerrinden.” 5. “Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir.” 6. “Gerek cinlerden, gerekse insanlardan!” 00:00 | 7 Fatiha Suresi 06:02 | 7 Ayetel Kürsi 12:05 | 7 İhlas Suresi 14:37 | 7 Felak Suresi 18:28 | 7 Nas Suresi Tüm dünyanın izlediği Türkiye'nin en büyük Kur'an-ı Kerim YouTube kanalı fussilet Kuran Merkezi tarafından hazırlanan Türkçe mealli Kur'an videoları ile Kur'an-ı Kerim'i bambaşka şekilde okuyun! Başarımız Allah'ın yardımı iledir. #fussiletKuranMerkezi #fussilet Nazar Duası 🤍 7 Fatiha 7 Ayetel Kürsi 7 Amenerrasulü 7 Kafirun 7 İhlas 7 Felak 7 Nas | Yasin Rahman Vakıa Mülk 🤍 313 Ayetel Kürsi ile şeytan ve vesveselerinden korunun 🤍 Yasin Fetih Cuma Mülk Kıyamet İnşirah Suresi 🤍 Fatiha Suresi 50 tekrar 🤍 Yasin Rahman Vakıa Mülk Suresi 🤍 Deprem Duası 🤍 İnşirah Suresi 50 tekrar 🤍 Zilzal Suresi 50 tekrar 🤍 30 Cüz Kur’an-ı Kerim Hatim 🤍

Suya Dua Okuyup Şifa Niyetiyle İçmek Caiz mi?

80940
880
3
00:02:40
18.07.2018

Sorularla İslam, Yrd. Doç.Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM, 🤍, 🤍,

Kim "Asr" Suresini Zemzem Suyuna 41 Adet Okuyup İçerse Bakın O Kişiye Neler Oluyor..(İzle ve paylaş)

254470
7085
377
00:08:07
08.02.2021

Adını ilk kelimesinden alan Asr suresi, kısa olmakla beraber Kur’an-ı Kerîm’deki bütün nasihatların özü sayılır. Tercih edilen görüşe göre Mekkî sûrelerden olup üç âyettir. İnsanı ebedî hüsrandan kurtaracak yollar gösterilen Asr suresini okumak isteyen vatandaşlar, Türkçe ve Arapça Asr suresi okunuşuna yoğun ilgi gösteriyorlar. Asr suresi, Kur’an-ı Kerim’in 103. suresidir. 3 ayetten oluşan sure adını 1. âyette geçen ve “zaman, çağ, ikindi vakti” gibi anlamlara gelen asr kelimesinden almıştır. Ashâb-ı kirâmdan iki kişinin karşılaştıkları zaman biri diğerine okumadan ve ardından selâm vermeden ayrılmadıkları rivayet edilen Asr suresinin anlamına, tefsirine, Türkçe ve Arapça okunuşuna aşağıdan ulaşabilirsiniz. ASR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU Vel asr. İnnel insane le fi husr. İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr.Asr suresi Allah'a iman etmeyi, bu dünyada hayırlı işler yaparak ahiretini de güzelleştiren insanlar için indirilmiştir. Bu surede sabır eden insanların, sabrını ziyan eden kişilerden ayrı tutulamayacağı bildirilmiştir. Asr suresi, sabır edenlerin mükafata ulaşacağını bildirir. Asr Suresi Anlamı ve Önemi Asr suresi ismini, ilk ayette geçen çağ, geçen zaman ve ikindi vakti kelimelerinden almıştır. Bu sürenin önemi, insanın bulunduğu kötü durumdan Allah inancı ve iman ile çıkacağıdır. Asr suresinde kişinin sabır etmesi durumunda mükafata nail olacağı belirtilmiştir. Asr Suresi Kaç Ayet ve Sayfa? Ne Zaman İndirilmiştir? Asr suresi Kur'an-ı Kerim'de ki kısa surelerden bir tanesidir. 3 ayetten oluşan Kur'an-ı Kerim'de ki 103. suredir. Bu surenin Mekke'de indiğine inanılmaktadır. Asr Suresi Kaçıncı Sayfa Ve Cüz İçerisinde Yer Alıyor? Asr suresi, Kur'an'da yer alan 3 ayetten oluşan bir suredir. Kur'an'ın 30. cüzünün 601. sayfasında yer alır. Asr Suresi Okumanın Fazileti ve Faydaları Hadis-i şerifte de buyuruldu gibi Asr suresini okuyan kişileri Allah'u Teala tarafından günahları affedilir. Kısa bir süre olmasına karşın kur'an-ı Kerim'deki ilimlerin hepsini içinde barındıran bir suredir. Ahiret saadetini temin eder. Asr suresini her gün okuyan kişilerin günahları affolunur iç sıkıntısından kurtulurlar. Şifa dileyen hastalar veya yakınları tarafından bu sure okunabilir. Asr Suresi Abdestsiz Okunur mu? Diğer sureler gibi Asır suresinin ve namaz abdesti alınmadan okunmasında herhangi bir sakınca yoktur. Fakat bu sure Kur'an-ı Kerim'i eline alınarak değil de ezbere okunması gerekir Çünkü Kur'an-ı Kerim'e dokunmak için abdest alınması şarttır. asr Suresi Hikmeti ve Sırları Asr suresinin birçok hikmeti bulunmaktadır. Asr suresini okuyan kişilerin günahları Allah tarafından affolunur. Peygamber Efendimizin ashab-ı ndan 2 kişi rastlaştıklarında bir diğerine bu hikmetli sureyi okumadan ayrılmazdı. Asr suresi insanlara sabır veren suredir. Bu dünyada sabır edenlerin ahirette ödüllendirileceği anlatılmıştır. Asr Suresi Ne İçin, Ne Zaman, Neden ve Nasıl Okunur? Asır suresi insanın en samimi şekilde Allah'a sığınması ve iman etmesi için okunur. Asr suresi hastalığa veya sıkıntıya düşüldüğü anda okunabilir. Bu sureyi okuyan kişiler Allah yolunda iman edip ilerlerler. Yüce Allah Asr suresinde kur'an-ı Kerim'deki bütün ilimleri içinde bulunduran sure demiştir. Asr suresi her vakit okunabilen sure neredendir. Bu sureyi Günde 70 defa okuyanlar sıkıntıdan ve kederden kurtulur. Asr suresini okuyan hastalar şifa bulur. Asr Sure Asr suresi, kolay teknikler ile ezber yapılabilir. 3 ayetli bir sure olduğu için her ayeti 10 defa tekrar ederek kolaylıkla ezber yapılmış olur. Asr suresinde her bir ayet on defa tekrar edilerek bir zincire bağlanmış olur. Asr Suresi Ne Anlatıyor? Asr suresi Allah'a iman etmeyi, bu dünyada iyi bir kul olmayı, ahiretini de güzel yaşamayı ve Allah'a en samimi şekilde iman edilmesi gerektiği anlatıyor. Bu dünyada hayırlı işler yaparak birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye veren insanların sabrı ziyan eden insanlardan ayrı tutulduğu anlatılmaktadırAsr suresi kulların günahlarını affettiren bir duadır. Kur'an-ı Kerim'in bütün hikmetlerini içinde bulunduran asr suresi tüm samimiyeti ile Allah'a sığınan ve günahlarının affolmasını isteyen kişiler tarafından okunabilir. Allahu Teala Asır Suresi sayesinde kullarının günahlarını bağışlayabilir..

Şifa Salavatı | Her Türlü Hastalıktan Kurtulmak İçin Okunabilecek En Tesirli Salavat 100 Tekrar

65623
955
95
00:40:34
16.07.2021

Okuyan : Mücahit Akgül Şifa Salavatı Okunuşu: “Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin tıbbi’l-ku­lû­­bi ve devâihâ ve âfiyeti’l-ebdâni ve şifâihâ ve nûri’l-eb­sâri ve diyâihâ ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.” Şifa Salavatı Anlamı: Ey Allah’ım ! kalblerin tabîbi ve devası, vucutların afiyeti ve şifâsı, gözlerin nûru ve ziyâsı olan Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selâm eyle. *Tüm hastalıklar için okunabilir, şifası umulan bir salavattır. *Hastalar için günde 313 defa okunursa, kısa zamanda şifa olur inşallah. *Sıhhat ve sağlık için okunabileceği gibi, kalplerin selameti için okunur. *Gözlerin nurlu olması için okunabilir. *Sabah-akşam 3 kere okunur diyende var. *Sabah-akşam 7 kere okunur diyende var. Gönülden Gönüle İlahiler kanalımıza destek veren kanalımızdaki eserleri dinleyip paylaşan tüm dostlarımızdan ALLAH razı olsun #şifasalavatı #hastalıkiçindua #şifabulmakiçindua

ŞİFA TEFSİRİ - MAHMUT TOPTAŞ HOCAEFENDİ - (12.Ders) - DUHA VE İNŞİRAH SURELERI- TEFSİR GÜNLÜĞÜ

7044
137
6
00:35:01
30.04.2013

ŞİFA TEFSİRİ - MAHMUT TOPTAŞ HOCAEFENDİ - (12.Ders) - TEFSİR GÜNLÜĞÜ - DUHA VE İNŞİRAH SURELERI ŞİFA TEFSİRİ

En’am Suresinin 122. Ayeti İle Maddi ve Manevi Hastalıklardan Şifa Bulun | Kayıp Dualar

23032
391
3
00:01:46
08.02.2019

En’am Suresinin 122. Ayeti İle Maddi ve Manevi Hastalıklardan Şifa Bulun Her kim En’am Suresinin 122. ayetini okumaya devam ederse, her türlü maddi ve manevi hastalıklardan şifa bulur. Enam Sûresi 122 nci Âyet-i Kerim; أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ “E ve men kâne meyten fe ahyeynâhu ve cealnâ lehu nûran yemşî bihî fîn nâsi ke men meseluhu fîz zulumâti leyse bi hâricin minhâ, kezâlike zuyyine lil kâfirîne mâ kânû ya’melûn(ya’melûne).” Meali:Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine, insanlar arasında yürüyeceği bir nur verdiğimiz kimsenin durumu, hiç, karanlıklar içinde kalmış, bir türlü ondan çıkamamış kimsenin durumu gibi olur mu? İşte kâfirlere, işlemekte oldukları çirkinlikler böyle süslü gösterilmiştir. Rabbimiz tüm maddi ve manevi hastalıklardan tüm kullarına şifa ihsan eyle. AMİN. ÜCRETSİZ ABONE OLUN ► 🤍 WEB SİTEMİZ ► 🤍 Facebook Sayfamızı Beğenin ► 🤍 Instagram Hesabımız ► 🤍 TAVSİYE VİDEOLAR Rızkın mı Azaldı? Bu Tesbihi 100 Kere Oku Rızkın Çoğalsın 🤍 Kim Bu Salavatı 7 Kere Okursa O Kişinin Bütün İstekleri Verilir 🤍 Peygamberimiz Cebrail İle Birlikte Miraç Gecesi Nereleri Görmüştür Neler Yaşanmıştır ? 🤍 Ne Dilerseniz Olduran Dua - Vird-i Settar 🤍 ALLAH’IN İZNİYLE 3 GÜNDE KESİN ETKİLİ İSMİ AZAM DUASI 🤍 Kul Allah'ı Zikrettiğinde Allah Nasıl Karşılık Verir? 🤍 Darda Kalan Bu Âyet-i Kerim İle Dua Etsin 🤍 Sevgili Peygamberimiz (s.a.v)’in Kendisini Üzen Bir Şey Olduğunda "Cebrâil a.s’ın Önerdiği Dua" 🤍 Bu Öyle Bir Dua ki "Ne İsteğin Varsa Ne Sıkıntın Varsa Hepsine Deva" 🤍 Sabah ve Akşam Namazlarından Sonra "100 Salavat" Dünya ve Ahiret Dilekleri İçin 🤍

Yasin Süresinin okunuşu. Her türlü hastalık için şifa, her türlü istek için İsmi Azam dır.

593132
7435
922
00:14:25
28.08.2022

YâSîn-i Şerîf her türlü hastalık İÇİN şifa, her türlü istek için İsmi Azam dır. Bütün xəstələr və xəstəliklər üçün şəfa və dərman, ƏSGƏRLƏRİMİZİN UĞURLU OLMASI, DÜŞMƏNLƏRDƏN QORUNMASI, DÜŞMƏNƏ GÖRÜNMƏSİ ÜÇÜN OXUNUR. Üç hafta boyunca her gün en az bir defa okumak veya dinlemek lazımdır. Bazı durumlarda bir seneye kadar okumak veya dinlemek lazım gelebilir. Pes etmeden devam ediniz. Bundan daha tesirlisi yok. Sizde buna şahit olacaksınız. Allâh’ü Teâlâ dualarınızı ve dualarımızı kabûl eylesin. Diğer videolarıma bakarak her türlü sıkıntınızın çaresini bulabilirsiniz. Eğer bulamazsanız bana yazınız. BÜTÜN VİDEOLARIM: 🤍 Hangi istek için nasıl okunuyor, onu ileri ki günlerde izah etmeye çalışacağım, İnşâAllâh. Bu kanalımızı daha yeni açtık. Abone olarak, paylaşımlarımızı beğenerek ve başkalarınada tavsiye ederek destek olmanızı rica ederiz. Bu arada hata ve kusurularımızı da bizimle paylaşırsanız, kusurlarımızı ve hatalarımızı bir an evvel güzelmeye çalışırız, İnşâAllâh. İletişim: tibbi.nebevi34🤍gmail.com İnstagram: 🤍Aile_Danismani_Hoca 🤍 Facebook: 🤍

41 Fatiha Suresi (Şifa Suresi) 4K | Şifa Niyetiyle Dinleyin ve Dinletin

57654
710
70
00:35:00
01.11.2021

41 Fatiha Suresi (Şifa Suresi) 4K | Şifa Niyetiyle Dinleyin ve dinletin. Allah'ın izniyle fatiha suresi şifa olacaktır. Kur'anı kerimin 1. suresi olan Fatiha suresinin Kur'anın en büyük suresi olduğunu Peygamber efendimiz SAV bildirmektedir. Buhari’de Fezailül Kur'an bahsinde geçen bir hadiste fatihanın şifa özelliği olduğuyla ilgili açıklamalar da vardır. Halk arasında Elham diye de bilinen Fâtiha Sûrenin ayrıca, “Ümmü’l-Kitab” (Kitab’ın özü) “es-Seb’ul-Mesânî” (Tekrarlanan yedi âyet) , “el-Esâs”,“el-Vâfiye”, “el-Kâfiye”, “el-Kenz”, “eş-Şifâ”, “eş-Şükr” ve “es-Salât” gibi başka adları da vardır. _ Fatiha Suresi Arapça Okunuşu بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ ١﴾ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَۙ ﴿٢﴾ اَلرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِۙ ﴿٣﴾ مَالِكِ يَوْمِ الدّ۪ينِۜ ﴿٤﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَع۪ينُۜ ﴿٥﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَق۪يمَۙ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْۙ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّٓالّ۪ينَ ﴿٧ Fatiha Suresinin Türkçe Yazılışı ve Okunuşu 1- Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 2- Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. 3- Er-Rahmâni’r-Rahîm. 4- Mâliki yevmi’d-dîn. 5- İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. 6- İhdine’s-sırâta’l-mustakîm. 7- Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn. Fatiha Suresinin Anlamı, Meali 1- Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 2- Hamd; Âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir. 3- (O Allah) Rahmân ve Rahîm’dir. 4- Din (ödül ve ceza) gününün sahibidir. 5- (Ey Allah’ım) Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen’den yardım dileriz. 6- Bizi dosdoğru yola ilet. 7- Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet, gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil. Okuyan: İbrahim Ethem

İsra Sûresi İle Hastalıklara ve Ağrılara Şifa | Kayıp Dualar

29408
466
5
00:01:56
08.02.2019

İsra Sûresi İle Hastalıklara ve Ağrılara Şifa Hastalığın şifası ve ağrıyan yerin ağrısının geçmesi için aşağıdaki ayeti kerim okunur. İsra Suresinin 105-106. ayetleri hakkında rivayet edildi ki: Hasta kişi, elini ağrıyan yerin üzerine koyup şifa olacağına inanarak İsra suresinin 105. ayetini okursa, Allah’ın izniyle ağrıyan yere şifa olur. İsra Sûresi 105-106 Âyet-i Kerimler: وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلاً “Ve bil hakkı enzelnâhu ve bil hakkı nezele, ve mâ erselnâke illâ mubeşşiren ve nezîrâ(nezîren). Ve kur’ânen faraknâhu li takraehu alân nâsi alâ muksin ve nezzelnâhu tenzîlâ(tenzîlen).” Biz onu (Kur’an’ı) hak olarak indirdik ve o da hak ile indi. Seni de ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Biz Kur’an’ı, insanlara dura dura okuyasın diye âyet âyet ayırdık ve onu peyderpey indirdik. ÜCRETSİZ ABONE OLUN ► 🤍 WEB SİTEMİZ ► 🤍 Facebook Sayfamızı Beğenin ► 🤍 Instagram Hesabımız ► 🤍 TAVSİYE VİDEOLAR Rızkın mı Azaldı? Bu Tesbihi 100 Kere Oku Rızkın Çoğalsın 🤍 Kim Bu Salavatı 7 Kere Okursa O Kişinin Bütün İstekleri Verilir 🤍 Peygamberimiz Cebrail İle Birlikte Miraç Gecesi Nereleri Görmüştür Neler Yaşanmıştır ? 🤍 Ne Dilerseniz Olduran Dua - Vird-i Settar 🤍 ALLAH’IN İZNİYLE 3 GÜNDE KESİN ETKİLİ İSMİ AZAM DUASI 🤍 Kul Allah'ı Zikrettiğinde Allah Nasıl Karşılık Verir? 🤍 Darda Kalan Bu Âyet-i Kerim İle Dua Etsin 🤍 Sevgili Peygamberimiz (s.a.v)’in Kendisini Üzen Bir Şey Olduğunda "Cebrâil a.s’ın Önerdiği Dua" 🤍 Bu Öyle Bir Dua ki "Ne İsteğin Varsa Ne Sıkıntın Varsa Hepsine Deva" 🤍 Sabah ve Akşam Namazlarından Sonra "100 Salavat" Dünya ve Ahiret Dilekleri İçin 🤍

Aile İçi Geçimsizliğe Huzursuzluğa Şifa için Muhteşem Bakara Suresi TAMAMI | Surah Al Baqarah

3108270
23894
1588
01:58:14
14.02.2020

Bakara Suresi Tamamı Nazar,Sihir,Büyü,Şeytandan Korunmak ve Aile Huzuru ile Bereket İçin Bakara suresinin fazileti hakkında birçok hadîs-i şerif vârid olmuştur: "Her şeyin bir zirvesi vardır. Kur'an'ın zirvesi de Bakara suresidir. Her kim onu evinde geceleyin okursa üç gün o eve şeytan girmez. Kim de onu evinde gündüzün okursa o eve üç gün ,şeytan girmez. " Fetih Suresi 🤍 Hastalıklardan Kurtulmak İçin | ŞİFA SALAVATI 🤍 PEYGAMBER EFENDİMİZ (sav) Bu Duayı Okuyanın Ölene kadar Bu Hastalığa Düşmeyeceğinin Sözünü veriyor 🤍 DİKKAT ! Tahassun Duası & İsmi Azamla Yapılmış Çok Güçlü Korunma Duası | KESİNLİKLE PAYLAŞIN 🤍 Yoğun Bakımdaki Durumu Ciddi Hastalara Okunacak Dua 🤍 Ömründe 4 kez Okuyanın Büyük Mucizeler Yaşadığı, Tövbelerin En Büyüğü SEYYİDÜL İSTİĞFAR 🤍 Büyük Zırhlı Korunma Duası & BİSMİLLAH 5 DUASI 🤍 Bir kere Okunduğunda,700.000 Salavat Değerinde SAADET SALAVATI 🤍 Cuma Gecesi 10 KERE Okuyana 1 MİLYON Sevap kazandıran,Günah Sildiren SALAVAT 🤍 İçinizi Isıtacak Mükemmel bir Okuma & Yasin Suresi Ne Niyetle Okursanız Kabul Olur 🤍 Stres,Panik Atak,Anksiyete için 🤍 Parayı Koyacak Yer Bulamaz Allah'ın İzniyle & Sadece Günde 100 Kere 🤍 Korunmak İçin Bu Fazîletli Duâları İhlâsla Her gün Sabah Akşam Mutlaka Okuyun 🤍 Her Türlü Ani Belaya,Hapse,Mahkemeye,Borç Batağına Düşen için ACİL YARDIM DUASI 🤍 Korunma Duası & Büyük Zırhlı Mucize, Sırlı, BİSMİLLAH 5 DUASI 🤍 Belaların Defi İçin Ne Güzel Vesiledir TÖVBE & Hz.ADEM'İN TÖVBE DUASI 🤍 DİKKAT 21 MART Gecesi Miraç Kandili | Mutlaka Yapalım & Paylaşalım İnşallah 🤍 Dert,Sıkıntı, Murad ve Dilek için DUA 🤍 ÂMENER RASULU-Abdurrahman El Ussi 🤍 Size Düşmanlık Yapanları,Şimşek Hızıyla Durduran,Perişan Eden DUA 🤍 Her Türlü Ani Belaya,Hapse,Mahkemeye,Borç Batağına Düşen için ACİL YARDIM DUASI 🤍 Allah Salgın ve Bulaşıcı Hastalıkları Evimizden Uzak Etsin İNŞALLAH | Rukye 🤍 Her Tür Hacet Murad Dilek Sıkıntı için Çok Etkili Dualar: 🤍 Çok Etkili Korunma Duaları :🤍 Her Türlü Sorunlarınız için RUKYELER (Şifa Ayetleri): 🤍 Yer Gök Dua Tüm Videolar: 🤍 Recep Ayına ÖZEL Dualar, Tesbihler,Salavatlar,zikirler,Cuma Duaları: 🤍 🔔Yeni videolardan bildirim almak için Yer Gök Dua Kanalımıza abone olup, Bildirim Zilini açabilirsiniz Link: 🤍 #سورةالبقرة #bakarasüresi #ailehuzuruiçin

Şifa Ayeti - İsra Suresi 82. Ayet (dinleyenlere şifa olsun inşallah)

82947
1359
155
00:37:20
21.02.2020

İsra Suresi 82. Ayeti Arapça Okunuş: Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîne ve lâ yezîduz zâlimîne illâ hasârâ. Türkçe Meali: Biz Kur’ân’ı müminlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o, zalimlerin ise sadece ziyanını artırır. Kur’an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. A'raf Suresi 204. Ayet Meali “Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.” (Tirmizî, İlm, 14) ☆☆☆Rukye dinlerken oluşan belirtileri☆☆☆ Kaşıntı, Vücutta uyuşukluk, aniden Uyku Basma, Vücutta Karıncanmalar ve uyuşma ,nefes daralıyormuş gibi olunması , Göğüs Sıkışması, Öfkelenme ,Karın Bölgesinde Hareketlenme ve ses oluşması (guruldama gibi), İstek Dışı El Kol Bacak Ayak Titremesi Hareket etmesi, Aşırı Esneme ve Gözyaşı,Yanma Hissi, Üşüme Hissi, Ağlama Hissi, Gülme Hissi , Mide Bulantısı ve Kusma hissi, ani Ağrı Atakları,göğüsün sıkışması , Vücutta İğne batması gibi his, Ateş Basması, Sıkıntı Basması, Daralma, Bunalma, Dayanamama Hissi, Sıkılma, Baygınlık Hissi, Hafif Baş Döönmesi , Başağrısı. Bu oluşan Belirtiler iyi bir işaret, yılmadan devam Dinleyin. Rukyeyi günde 1 kere, ağır durumlarda 3 kere (Sabah , Öğle , Akşam ve Yatmadan önce) dinleyiniz. Kur’an-ı kerim’de şöyle buyrulmaktadır : Ey insanlar! Muhakkak ki, size Rabbinizden bir öğüt ve gönüllerde olana bir şifa ve mü'minler için bir hidâyet ve bir rahmet gelmiştir. (Yunus suresi 57) Başka bir ayet de ( Hem Kur’ân’dan öyle şeyler indiriyoruz ki o, mü’minler için bir şifâ ve bir rahmettir; zâlimlere ise ancak hüsran arttırır. (isra suresi 82.ayet) buyrulmaktadır. ☆ Rukye Nedir? ☆ Rukye: Hasta olan kimse Kur’an’dan ayetler ve dualar dinleyerek Allah’tan şifa isteyecek. RUKYE DİNLEME TARİFİ : Kuranı Kerim ile Tedavi 💘Rukye Bazı Vakaalar ağır olduğu için Rukye dinleyerek cinleri kontrol atında tutmayı öğrenin Dinlediğiniz kur'an sizdeki cin büyü ve sihire etki eder, cinlerin azap ve acı görmelerine sebep olur bu durum da sizin iyileşmenizi sağlar . Yüce Allah (c.c.) şöyle buyuruyor: "Biz Kur’an’dan, mü’minler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur’an, ancak zararını artırır." İSRÂ Suresi 82. Ayet-i Rukye dinlemeden önce mümkünse abdestli olunuz. Bayanlar özel zamanlarında Rukye dinleyebilirler. Bide abdestsiz dua siz gesmeyin. Öncelikle Tevbe Namazı yada Tesbih Namazı Kılmanızı Tavsiye ederim. 100 İstiğfar Estağfirullah el azim ve etûbu ileyk 21 Salavatı Şerife getiriniz. Kulaklıkları takın uzanarak yada oturarak gözleriniz kapalı bir şekilde dinleyin. Sorun az ise günde bir kere dinleme yeter. Fakat durum ağır ise günde üç kere (sabah öğle ve akşam namazlarından sonra) dinlenmesi iyi olur. En azından 41 gün düzenli olarak dinlemeye gayret gösterin. Ne kadar çok dinlerseniz o kadar etkilidir (iyice eritin). Rukye dinledikten sonra Çıkış Ayetlerini dinlemenizi tavsiye ederim. 🤍

Şifa Ayetleri Şuara suresi (80) ile Rukye

4599
82
4
00:10:33
08.11.2021

Mehmet bazaroğlu ( Danişmanlik Merkezi ) Manavi Destek , spiritual problemler , online Bakim,Teşhis , Bakim ve teşhis . whatsApp : +90 552 835 13 99 Kulaklığı tak, gözlerini kapat ve Kuran'dan daha çok faydalanmak için dinle. #Rukye #nazar #büyü

Rahman Suresi ile tedavi ve şifa kapıları açılış | Şifayı Allah'tan umun

587978
4216
347
03:10:25
22.03.2019

Bu sureyi okuyan kimseye bütün hayır kapıları açılır. Bu sureyi 70 kere okuyan kimse, gönül ferahlığına kavuşur ve huzurlu olur. Kendisine hayır kapılarının açılmasını isteyen kimse, Rahman suresini okuyarak sebep vesile edinmelidir. İbni Abbas (r.a.) hazretleri şöyle buyurmuştur: Ben bir Sure okurdum, fakir iken zengin oldum. Korkuyordum korkularımdan emin oldum. Birçok mülke sahip oldum. Bu sure Zebur surelerinin eftalidir. Kim! Bu sureyi okur ve hacetini Allah’tan isterse, Allah c.c. onun istediği haceti verir. İnsanların yanında o kişinin mertebesi üstün olur. Dünyada ve ahirette Allah o kişiden razı olur. Bu sureyi okuyan kişi hapiste ise en kısa zamanda kurtulur, fakir ise zengin olur. Hasta ise şifa bulur. Borçlu ise borcundan kurtulur. Günahkar ise Allah c.c. günahlarını affeder. Her ne hacet dilerse Allah en kısa zamanda hacetini yerine getirir. RAHMAN SURESİ Bismillahirrahmanirrahim 1. Er rahman. 2. Alleme lkur’ane. 3. Halekal insane. 4. Allemehul beyan. 5. Eş şemsu vel kameru bi husban. 6. Ven necmu veş şeceru yescudan. 7. Ves semae rafeaha ve vedaal mizan. 8. Ella tatğav fil mizan. 9. Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan. 10. Vel erda vedaaha lil enam. 11. Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani. 12. Vel habbu zul asfi ver rayhan. 13. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 14. Halekal’insane min salsalin kelfahhari. 15. Ve hale kalcanne min maricin min narin. 16. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 17. Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni. 18. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 19. Mereclbahreyni yeltekıyani. 20. Beynehuma berzahun la yebğıyani. 21. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 22. Yahrucu minhumellu’lu velmercanu. 23. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 24. Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela’lami. 25. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 26. Kullu men ‘aleyha famin 27. Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel’ikrami. 28. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 29. Yes’eluhu men fiyssemavati vel’ardı kulle yevmin huve fiy şe’nin. 30. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 31. Senefruğu lekum eyyuhessekaleni. 32. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 33. Ya ma’şerelcinni vel’insi inisteta’tum en tenfusu min aktarissemavati vel’ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin. 34. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 35. Yurselu ‘aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani. 36. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 37. Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani. 38. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 39. Feyevmeizin la yus’elu ‘an zenbihi insun vela cannun. 40. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani 41. Yu’refulmucrimune bisiymahum feyu’hazu binnevasıy vel’akdami. 42. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 43. Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune. 44. Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin. 45. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 46. Ve limen hafe mekame rabbihi cennetani. 47. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 48. Zevata efnanin. 49. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 50. Fiyhima ‘aynani tecriyani. 51. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 52. Fiyhima min kulli fakihetin zevcani. 53. Febieyyi alai rabbikuma tukezziban. 54. Muttekiiyne ala furuşim betainuha min istebrak ve cenel cenneteyni dan. 55. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban. 56. Fihinne kasıratut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve la can. 57. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban. 58. Ke ennehunnel yakıtı vel mercan. 59. Fe be eyyi alai rabbikuma tukezziban. 60. Hel cezaul ıhsani illel ihsan. 61. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban. 62. Ve min dunihima cennetan. 63. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban 64. Mudhammetan 65. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban 66. Fihima aynani neddahatan. 67. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban 68. Fihima fakihetuv ve nahluv ve rumman 69. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban 70. Fihinne hayratun hısan 71. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban 72. Hurum maksuratun fil hıyam 73. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban 74. Lem yatmishunne insun kablehum ve la can 75. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban 76. Muttekiiyne ala rafrafin hudriv ve abkariyyin hısan 77. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban 78. Tebarakesmu rabbike zil celali vel ikram. #Rukye

Şifa Ayetleri ve Duaları | (Sesli ve Görüntülü)

44612
669
39
00:04:14
21.06.2020

#şifaayetleri #şifaduaları #hafız #rufai

Abdülbasit Abdüssametten Kalplere Şifa Ayetleri

7409
111
6
00:14:22
23.07.2019

Kanalımızda Kuranı Kerimin Arapça hatmini,kuranın Türkçe mealini,en güzel kuran okuyuşlarını, kuranı kerimi cüz cüz ve kuranı kerimin mealini farklı bir şekilde sesli,fonlu ve manzara eşliğinde hazırladık. Yine kanalımızda Kuran geçen duaları,hadislerde geçen duaları ve Allah dostlarının tavsiyesi olan birçok duayı fon eşliğinde seslendirdik. Kanalımızda kuran dersleri,kuranı kerimde geçen dua ayetleri, peygamber duaları, sesli kuran hatim dinleme,günlük dualar , hikmetli dualar, sırlı dualar, dua ile ilgili ayet ve hadisler, Esmaül hüsna, kuranı kerim hatmi şerifi,hatim,hatim duası, istiğfar duası,bağışlanma duası,kuran bitince okunacak dua, sıkıntı duası,zikirler,günlük zikir ve dualar,dualar ve zikirler,türkçe dualar,dualar ve anlamları, kabul olunan dualar,en güçlü dualar, kandil duaları, darlıkta okunacak dua, her türlü tehlikeye karşı okunacak dualar, en tesirli dualar, Allah a yapılan güzel dualar, kötülüklerden korunmak için okunacak dualar,dua hazineleri, cinlere karşı okunacak dualar, özel dualar, yatarken okunacak dualar, cuma günü okunacak dualar, duası kabul olunanlar, kalpten dualar, faziletli ve şifalı dualar,hastalıklara karşı okunacak dualar, zırhlı dualar, salavatı şerifeler,cüz cüz kuran okuma , kuran dinleme,tecvit dersleri, meşhur hafızlardan kuran tilavetleri,kısa sureler, hafızlık dersleri ve daha bir çok güzel çalışmayı inşallah bu kanalımızda bulacaksınız. Kanalımızdaki Videolarımızın hiç birinden maddi bir beklentimiz yoktur! Bu yüzden paylaşmayı ihmal etmeyelim. Videolarımızın daha fazla insana ulaşması için kanalımıza abone olun, güncel paylaşımlarımız dan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini (abone ol tuşunun yanında) açmayı unutmayın! Unutmayalım ki ‘’Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.’’ (Tirmizî) BİR DUA YETERLİDİR ÖNEMLİ NOT: Kanalımızdaki videoların ortasında yayınlanan ve uygun olmayan reklamların kanalımızla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Kanalımızın herhangi bir reklam geliri bulunmamaktadır. Bu reklamlar sitenin anlaşmalı olduğu yapımcı firma tarafından yayınlanmaktadır. Maalesef şu an bizim bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey bulunmamaktadır. Bu youtube nin kendi yayın politikasıdır. Elimizde olmayan bu kötü durumdan ötürü anlayışınız için teşekkür ederiz.

Muhammed Leysi | Rahman-Naziat-Kısa sureler | Son Kitap | Kuran Terapi Şifa Noktası

3271
365
0
00:28:52
03.03.2023

Rahman Suresi Hakkında Mekke döneminde inmiştir. 78 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan ve Allah’ın sıfatlarından biri olan “er-Rahmân” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Allah’ın nimetleri, birliğini ve kudretini gösteren kâinat delilleri ve günahkârların kıyamette karşılaşacakları korku ve şiddet konu edilmektedir. Nuzül Mushaftaki sıralamada elli beşinci, iniş sırasına göre doksan yedinci sûredir. Ra‘d sûresinden sonra, İnsân sûresinden önce Medine’de nâzil olmuştur. Tamamının Mekkî olduğu veya bir kısmının Mekke’de bir kısmının ise Medine’de indiği görüşleri de vardır (Zemahşerî, IV, 49). Şevkânî, sûrenin hem Mekke’de hem de Medine’de indiğine dair rivayetler bulunduğu dikkate alınarak kısmen Mekkî kısmen Medenî olduğunu kabul etmenin uygun olacağını belirtir (V, 151). Konusu İnsanın kendinde ve dış dünyada görebileceği dinî, dünyevî birçok nimete değinilerek bunların sorumluluğunu idrak etmesi ve kulluk bilinci içinde hareket etmesi gerektiği hatırlatılmakta, cinlere ve insanlara müşterek hitaplarda bulunulmakta, nisbeten kısa bir cehennem tasvirini takiben oldukça ayrıntılı bir cennet tasvirine yer verilmektedir. #kuran, #sonkitap, #muhammedleysi, #muhteşemtilavet

YASİN SURESİ TAKİPLİ RIZK VE ŞİFA İÇİN KURANI KERİMİN KALBİ YASİN İ ŞERİF

220205
1292
72
00:14:30
10.11.2017

Hadîs-i şerîfIerde buyuruIdu ki: “Her gece Yasîn sûresine devam edip, bu hâI üzere iken vefât eden kimse şehid oIur.) (Kur’ân-ı kerîmdeki bir sûre, okuyana şefaat eder, dinIiyenin affına sebep oIur, âhırette korktuğundan emin oIur. Bu Yâsin sûresidir.” “ÖIüm hastası yanında Yâsin-i şerîf okununca, her harfi için bir meIek geIip rûhun koIay çıkmasına duâ eder. Yıkanırken yanında buIunurIar. Cenazesi iIe birIikte giderIer. Namazında, defninde buIununIar ve hep duâ ederIer.” “ŞeytanIar, Yasîn sûresinden ve bir de Haşr sûresinin son kısmı iIe Mu’avvizeteyn sûreIerinden kaçarIar.” “Kabristana giren kimse, Yasîn sûresini okusa, o gün meyyitIerin azâbIarı hafifIer. MeyyitIerin sayısı kadar, ona da sevâb veriIir.” “Yanında Yasîn-i şerîf okunan hasta, suya kanmış oIarak vefât eder ve doymuş oIarak kabre girer.” “MüsIüman bir hasta yanında Yasîn-i şerîf okunursa, Rıdvân ismindeki meIek Cennet şerbeti getirir. Suya kanmış oIarak rûh tesIim eder. Doymuş oIarak kabre girer. Suya ihtiyacı oImaz.” “Yasîn okuyunuz. Onda on bereket vardır. Aç okursa, doyar. ÇıpIak okursa, giyinir. Bekâr okursa, evIenir. Korkan okursa, emin oIur. Mahzun okursa ferahIar. Misafir okursa, seferde yardım görür. Kayıp buIunur. Hasta okursa şifâ buIur. ÖIü üzerine okunursa azabı hafifIer. Susayan okursa, suya kavuşur.” “Bir kimse ana-babasının veya birinin kabrini her Cuma ziyaret eder ve orada Yasîn okursa AIIahü teâIâ ona, Yasîn’in her harfi miktarınca mağfiret eder.” “Kur’ân-ı kerîmin kaIbi Yasîn’dir. Muhakkak ki o dertIere şifâdır. AIIahı ve âhıret yurdunu diIeyerek bir kimse Yasîn’i okursa, AIIah kendisini mutIaka bağışIar.” “Her gece Yasîn sûresini okuyan kimse, muhakkak sûrette şehid oIarak öIür.” “Cuma geceIeri Yasîn sûresini okuyan kimse, AIIahü teâIânın magfiretine kavuşmuş haIde sabahIar.” Yasîn sûresinin faydaIarı Hadîs-i şerîfte buyuruIdu ki: “Kur’ân-ı kerîmde bir sûre vardır ki, ona AIIah katında “Azîme” denir. O sûreyi okuyan kimse, kıyâmet günü çok kimseye şefaat edecektir. O sûre Yasîn sûresidir.” Yasîn sûre-i şerîfesini okumanın faideIerinden birkaçı: 1- EceIi geImiyen hasta şifâ buIur. 2- EceIi geIen hasta öIüm acısı duymaz. 3- ÖIürken Cennet meIekIerini görür. 4- İnsan korktuğundan emin oIur. 5- GaripIer yardımcı buIur. 6- Aç oIan, tok oIur. Yani ummadığı yerden rızık geIir. 7- Susuz oIan, kanıncaya dek su buIur. 8- BekarIarın evIenmesi koIay oIur. 9- EIbisesi oImayan eIbise buIur. 10- Gayb oIan şey buIunur. Fakat bunIara niyyet ederek ve inanarak okumak Iazımdır. İmâm-ı Şa’rânî buyuruyor ki: “Hastam iyi oIursa veya şu işim hasıI oIursa, sevâbı Seyyidet Nefîse hazretIerine oImak üzere, AIIah için, üç Yasîn okumak veya bir koyun kesmek nezrim oIsun derse, bu diIeğinin kabuI oIduğu çok tecrübe ediImiştir.” MaIik bin Yesar (ra)’ dan rivayet ediImiştir: Peygamber (sav); “Kur’an’ın kaIbi Yasin-i Şerif’tir. Kim onu AIIah rızasını taIep ederek ve ahiret sevabı için okursa, AIIah onun günahIarını magfiret eder. Onu öIüIerinizin üzerine okuyunuz.” buyurdu. -Ebu Hureyre (ra)’ dan rivayet ediImiştir: Peygamber (sav) şöyIe buyurdu; “Kim bir gecede, AIIah rızası için Yasin’i okursa günahIarı af oIunur.” -Enes (ra)’ dan rivayet ediImiştir: dedi ki; RasuIuIIah (sav) buyurdu: “Herşeyin bir kaIbi vardır ve Kur’an’ın kaIbi de Yasin’dir. Her kim Sure-i Yasin’i okursa AIIah ona bu sureyi okuması sebebiyIe Kur’an’ı on kere okumuş kadar sevap ihsan eder.” -Hz. AIi (ra)’ den rivayet ediIdigine göre RasuIuIIah (sav) kendiIerine şöyIe demiştir: “Ya AIi! Yasin Suresini oku, zira Yasin Suresinde on bereket vardır; 1-Yitigi oIan okursa yitigine kavuşur, 2-Mahkum okursa hapisten kurtuIur, 3-ÇıpIak okursa giydiriIir, 4-Onu okuyan aç doyar, 5-Bekar okursa evIendiriIir, 6-YoIcu okursa yoIcuIugunda yardım görür, 7-Susuz okursa suya kanar, 8-Hasta okursa afiyet buIup iyiIeşir, 9-Korku içinde oIan okursa korktugundan emin oIur, 10-ÖIümcüI hastanın yanında okunsa eIem ve ızdırabı hafifIer. -Aişe (ra)’ dan; “Muhakkak ki Kur’an’da bir sure vardır. Kendisini çok okuyana şefaat eder. DinIeyen ise magfiret oIunur. O, Sure-i Yasin dir. Gönülden Gönüle İlahiler kanalımız tüm ilahi seven kardeşlerimize bir hizmet olarak siz değerli dinleyicilerimizin desteği ile hazırlanmıştır destek veren kanalımızdaki eserleri dinleyip paylaşan tüm dostlarımızdan ALLAH razı olsun

🌷Huzurlu Aile İçin Hanelere Şifa Olan Bakara Suresi Tamamı🌷Hafız Fatih Demirel

9959
154
18
01:30:01
08.12.2022

SOSYAL MEDYADAN BİZE DESTEK OLMAK İSTERSENİZ... İNSTAGRAM HESABIMIZ 👉 🤍 FACEBOOK HESABIMIZ 👉 🤍

Şifa Ayeti İsra Suresi 82 Ayet dinleyenlere şifa olsun inşallah

3195
54
4
00:51:14
09.10.2021

Mehmet bazaroğlu ( Danişmanlik Merkezi ) Manavi Destek , spiritual problemler , online Bakim,Teşhis , Bakim ve teşhis . whatsApp : +90 552 835 13 99 Kulaklığı tak, gözlerini kapat ve Kuran'dan daha çok faydalanmak için dinle. #Rukye #nazar #büyü

Назад
Что ищут прямо сейчас на
surelerle şifa cookinglee desemprego opened crazy love demo америка в снегу 2б2т алиэкспресс на русском vanguard review Цифровая безопасность Хованский клип парни автоклав ханхи BREGADEIRA LCK 해설 Muggle pramod dhuri buva 影絵 onze Vader download muck mods