ทางนิพพาน พุทธวจน

26251469
125000
1229
11.07.2020
TH

ทางนิพพาน พุทธวจน : เกิดตายชาติสุดท้าย ศรัทธาหยั่งลงมั่น สุตตะเนืองนิตย์ เข้าใจเนื้อธรรม เพียรเจริญสติปัฏฐาน เห็นแจ้งอริยสัจ เข้าถึงพระนิพพาน วิราคะธรรม อมตนิรันดร์ ขอกราบขอบพระคุณ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ประธานสงฆ์ และคณะสงฆ์วัดนาป่าพง ในการรวบรวม เผยแผ่ พระธรรมคำสอนจากพระโอษฐ์พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า. รวมถึงขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่าน และกลุ่มพุทธวจนสถาบัน พุทธวจนทีวี พุทธวจนเรียล ที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้พุทธวจน ออกมาในรูปแบบต่างๆ มีวิดีโอ เป็นต้น. ช่องนี้ไม่ได้จัดตั้งขึ้นโดยทีมงานวัด หากทางวัดต้องการลบวิดีโอใดๆ กรุณาแจ้งได้ที่ TangNibbana@gmail.com ข้าพเจ้าขออนุโมทนา มา ณ โอกาสนี้ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งเผยแผ่พุทธวจน เป็นธรรมทาน สืบต่อไป. หมายเหตุ ทุกคนมีวาระ...เป็นของตนเองต่างกัน ไม่ควรก้าวล่วงซึ่งกันนะ. ถ้าคิดว่าตนเองดีแล้วเมื่อไหร่ ประมาทแล้วนะ. ธรรมะเป็นสิ่งควรน้อมเข้ามาหาตนเอง ไม่ควรเพ่งโทษโจทย์ความผิดผู้อื่นนะ. ถ้าใจเรามันดีซะอย่าง ข้างนอกนั้นมันก็ธรรมดาของโลกนะ.

การทำสมาธิ การเจริญสติ คุณภาพชีวิต ปฏิบัติธรรม ธรรมะ พุทธวจน รู้ลมหายใจเข้าออก พระสูตร อานาปานสติ กายคตาสติ "สติปัฏฐาน 4" "สมถะ วิปัสสนา" "ศีล สมาธิ ปัญญา" "มรรค 8" "อริยสัจ 4" ພຸທທະວະຈະນະ

Видео канала
00:00:51
อาตมาทำหน้าที่เผยแผ่คำของตถาคต #SHORTS

อาตมาทำหน้าที่เผยแผ่คำของตถาคต #SHORTS

ทางนิพพาน พุทธวจน
4251 Просм.
17.03.2023
00:00:22
ต้องศึกษาเล่าเรียนแต่คำตถาคต #SHORTS

ต้องศึกษาเล่าเรียนแต่คำตถาคต #SHORTS

ทางนิพพาน พุทธวจน
4611 Просм.
17.03.2023
00:00:29
คำแต่งใหม่ อย่าไปศึกษา #SHORTS

คำแต่งใหม่ อย่าไปศึกษา #SHORTS

ทางนิพพาน พุทธวจน
4523 Просм.
16.03.2023
00:00:29
นี้คือความอันตรธานหายไปของคำตถาคต #SHORTS

นี้คือความอันตรธานหายไปของคำตถาคต #SHORTS

ทางนิพพาน พุทธวจน
5250 Просм.
16.03.2023
00:00:24
คือไม่รู้ล่ะ ทุกคนต้องรักษาจิตตัวเอง #SHORTS

คือไม่รู้ล่ะ ทุกคนต้องรักษาจิตตัวเอง #SHORTS

ทางนิพพาน พุทธวจน
17930 Просм.
16.03.2023
00:00:17
เจริญอานาปานสติ แก้ได้ทุกเรื่อง #SHORTS

เจริญอานาปานสติ แก้ได้ทุกเรื่อง #SHORTS

ทางนิพพาน พุทธวจน
12159 Просм.
15.03.2023
Назад
Что ищут прямо сейчас на
Eileen Prose arizona mobile как скачать familievlogger вопросы игрокам гта адепта сороритас на гладиусе garry's mod rage ready films лайфхаки со спичками ���������� �������� ���������� политик manilla krishi malayalam аренда крана в москве メゾネット vole canli yayin шапка для ютуб канала скачать separuh aku noah fnaf freddy mol bozori shanghai lockdown panic roblox among us